Môn Vật lý C: Cơ học (AP Physics C: Mechanics)

Tìm hiểu các khái niệm như động học; các định luật chuyển động của Newton, công, năng lượng và công suất; hệ thống các hạt và động lượng tuyến tính; chuyển động quay; dao động và lực hấp dẫn. Học sinh sẽ thực hành trong phòng thí nghiệm và thực hiện các hoạt động trên lớp để điều tra các hiện tượng và sử dụnlg phép tính để giải quyết vấn đề.

Lưu ý: Học sinh lưu sổ ghi chép và báo cáo phòng thí nghiệm của mình, các trường đại học có thể yêu cầu xem sổ và báo cáo trước khi cấp tín chỉ cho học sinh

Nội dung Khóa học

Unit 1: Kinematics

You’ll begin your study of motion and the quantities associated with the motion of an object: position, velocity, acceleration, and time.

Unit 2: Newton’s Laws of Motion

You’ll investigate Newton’s laws of motion, which describe the relationship among moving objects and the forces acting on them.

Unit 3: Work, Energy, and Power

You’ll learn to define and calculate work, energy, and power and become familiar with the principle of conservation as a foundational model of physics.

Unit 4: Systems of Particles and Linear Momentum

You’ll be introduced to the concepts of center of mass, impulse and momentum, and the conservation of linear momentum.

Unit 5: Rotation

You’ll gain an in-depth comprehension of rotational motion by investigating torque and rotational statics, kinematics, and dynamics.

Unit 6: Oscillations

You’ll explore the forces that cause objects to repeat their motions with a regular pattern.

Unit 7: Gravitation

You’ll investigate gravitational forces and the relationships shared between planets, satellites, and their orbits.

Cấu trúc bài thi

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon