Cấu trúc bài thi Viết (IELTS Academic Writting)

Phần thi môn Viết Học thuật (Academic Writing) bao gồm hai phần. Các chủ đề môn viết là mối quan tâm chung và thích hợp với những thí sinh sẽ dự tuyển vào các trường đại học hoặc đăng ký về chuyên môn.

Task 1

Thí sinh sẽ được xem một biểu đồ, bảng, đồ thị hay sơ đồ và được yêu cầu miêu tả, tóm tắt hay giải thích thông tin bằng từ ngữ của chính mình. Thí sinh cũng có thể được yêu cầu mô tả và giải thích dữ liệu, mô tả các giai đoạn của một quá trình, mô tả hoạt động của một vật gì đó hay mô tả một đối tượng hay một sự kiện.

Task 2

Thí sinh sẽ được yêu cầu viết một bài luận để phản hồi lại một quan điểm, một lập luận hay một vấn đề. Thí sinh phải hoàn thành cả hai phần thi bằng phong cách viết văn trang trọng.

Mô tả phần thi Viết IELTS Học thuật

Hình thức thi trên giấy: Có hai bài thi viết và cả hai phần thi đều bắt buộc.

Thời gian: 60 phút

Số câu hỏi: 2

Dạng câu hỏi: Trong Task 1, thí sinh được yêu cầu mô tả một số thông tin trực quan (đồ thị / bảng / biểu đồ / sơ đồ) bằng từ ngữ của mình. Thí sinh cần viết 150 từ trong khoảng 20 phút. Trong Task 2, thí sinh trả lời một quan điểm hoặc lập luận hoặc vấn đề. Thí sinh cần viết 250 từ trong khoảng 40 phút.

Bài làm:

Bài viết phải được viết đầy đủ trên phiếu trả lời. Các ghi chú hoặc gạch đầu dòng không được chấp nhận. Thí sinh có thể viết vào đề thi nhưng không được mang đề thi này ra khỏi phòng thi và giám khảo chấm thi cũng sẽ không đọc được những phần viết trên đề thi của thí sinh.

Task 1

Hình thức và cấu trúc: Trong Task 1, thí sinh có thể được yêu cầu mô tả các sự kiện hoặc số liệu được trình bày trong một hoặc nhiều đồ thị, biểu đồ hoặc bảng về một chủ đề có liên quan; hoặc thí sinh có thể được đưa cho một sơ đồ của một máy móc, một thiết bị hoặc một quy trình và được yêu cầu giải thích cách thức hoạt động của nó. Thí sinh nên viết theo phong cách hàn lâm hoặc không quá trang trọng (trung tính) và bao gồm những điểm quan trọng nhất và phù hợp nhất trong sơ đồ. Một số điểm nhỏ hoặc chi tiết có thể bị bỏ sót.

Thí sinh không nên dành quá 20 phút cho Task 1. Thí sinh được yêu cầu viết ít nhất 150 từ và sẽ bị trừ điểm nếu câu trả lời ít hơn 150 từ. Mặc dù thí sinh sẽ không bị trừ điểm nếu viết quá 150 từ, nhưng cần lưu ý rằng viết dài trong Task 1 có nghĩa là sẽ có ít thời gian hơn để viết Task 2 –phần có đóng góp gấp đôi vào điểm số của bài thi Viết.

Thí sinh cũng cần lưu ý sẽ bị trừ điểm vì câu trả lời không liên quan (lạc đề) hoặc không được viết dưới dạng văn bản đầy đủ, liên kết (ví dụ: sử dụng dấu đầu dòng trong bất kỳ phần nào của câu trả lời hoặc biểu mẫu ghi chú, v.v.). Thí sinh cũng sẽ bị trừ rất nhiều điểm vì đạo văn (sao chép từ nguồn khác).

Thí sinh phải viết câu trả lời vào phiếu trả lời.

Nhiệm vụ trọng tâm: Task 1 đánh giá khả năng xác định các thông tin, xu hướng quan trọng và có liên quan nhất trong biểu đồ, bảng hoặc sơ đồ, đồng thời đưa ra một cái nhìn tổng quan được sắp xếp hợp lý bằng cách sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác theo phong cách học thuật.

Số câu hỏi: 1

Task 2

Dạng bài và cấu trúc: Trong Task 2 của phần thi Viết, thí sinh được giao một chủ đề để viết theo phong cách hàn lâm hoặc không quá trang trọng (trung tính). Câu trả lời phải sát với các vấn đề liên quan. Thí sinh phải đảm bảo đã đọc kỹ đề bài và đưa ra câu trả lời đầy đủ và phù hợp. Ví dụ, nếu chủ đề là một khía cạnh cụ thể của máy tính, thí sinh nên tập trung vào khía cạnh này trong phần trả lời của mình. Thí sinh không nên viết một cách sơ sài về máy tính nói chung.

Thí sinh không nên dành quá 40 phút cho phần này. Thí sinh được yêu cầu viết ít nhất 250 từ và sẽ bị trừ điểm nếu câu trả lời không đủ 250 từ. Mặc dù thí sinh sẽ không bị trừ điểm nếu viết quá 250 từ, nhưng nếu viết Task 2 quá dài thì có thể sẽ không đủ thời gian cuối giờ để kiểm tra, soát lỗi các bài viết.

Task 2 có trọng số điểm gấp đôi Task 1. Vì vậy, thí sinh nên cố gắng trả lời phần này để tăng cơ hội đạt được điểm cao hơn.

Thí sinh sẽ bị trừ điểm nếu trả lời không liên quan đến đề bài (lạc đề) hoặc không được viết dưới dạng văn bản đầy đủ, liên kết (ví dụ: sử dụng dấu đầu dòng trong bất kỳ phần nào của câu trả lời hoặc biểu mẫu ghi chú, v.v.). Thí sinh sẽ bị trừ nhiều điểm vì đạo văn (sao chép từ nguồn khác). Cuối cùng, thí sinh nên đảm bảo không sao chép trực tiếp từ đề thi vì phần này sẽ không được đánh giá.

Thí sinh phải viết câu trả lời vào phiếu trả lời.

Nhiệm vụ trọng tâm: Task 2 đánh giá khả năng trình bày lập luận rõ ràng, phù hợp, được sắp xếp tốt, đưa ra bằng chứng hoặc ví dụ để hỗ trợ các ý tưởng và sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác.

Số câu hỏi: 1

Bài thi Viết IELTS Học thuật được cho điểm như thế nào?

Task 1 và Task 2 sẽ được đánh giá độc lập. Trọng số của Task 2 sẽ gấp đôi Task 1.

Các câu trả lời được đánh giá bởi các giám khảo IELTS đã được chứng nhận.  Tất cả các giám khảo IELTS đều có bằng cấp giảng dạy phù hợp và được các trung tâm khảo thí tuyển dụng làm giám khảo và được sự chấp thuận của Hội đồng Anh hoặc IDP: IELTS Australia.

Điểm được chấm tròn 1.0 hoặc 0.5. Bảng mô tả cách chấm điểm chi tiết được đưa ra để giải thích về 9 cấp độ (9 band điểm) của IELTS. Có thể xem Mô tả này trên trang How IELTS is scored. Mô tả được áp dụng cho cả hai phiên bản IELTS Học thuật và IELTS Tổng quát, và được dựa trên các tiêu chí đánh giá sau.

Các câu trả lời của Task 1 được đánh giá theo các tiêu chí như sau:

  • Bài làm hoàn thiện
  • Tính liên kết trong câu trả lời
  • Vốn từ vựng đã sử dụng
  • Phạm vi và độ chính xác khi sử dụng ngữ pháp.

Các câu trả lời của Task 2 được đánh giá theo các tiêu chí như sau:

  • Bài làm hoàn thiện
  • Sự liên kết chặt chẽ trong câu trả lời
  • Vốn từ vựng đã sử dụng
  • Phạm vi và độ chính xác khi sử dụng ngữ pháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon