Môn Cấu trúc và Ngôn ngữ tiếng Anh AP (AP English Language and Composition)

Tìm hiểu về cấu trúc và các yếu tố lập luận khi phát triển kỹ năng đọc và viết phản biện. Học sinh sẽ đọc và phân tích các tác phẩm phi hư cấu thuộc nhiều thời kỳ khác nhau và viết các bài luận với các mục đích khác nhau như giải thích một ý tưởng, tranh luận một quan điểm hoặc thuyết phục người đọc một vấn đề.

Nội dung Khóa học

Nội dung khóa học bao gồm 9 đơn vị học phần với trình tự sắp xếp phù hợp. Các học phần sẽ xác định kỹ năng cần sử dụng trong khóa học, nhưng giáo viên có thể chọn nội dung và chủ đề cần tập trung trong mỗi học phần.

Unit 1

Học sinh sẽ học cách xác định và phân tích những tuyên bố trong một văn bản và xác định tác giả có củng cố những khẳng định đó bằng lý lẽ và bằng chứng không.

Unit 2

Học sinh sẽ tìm hiểu cách tác giả sắp xếp thông tin và bằng chứng để củng cố một lập luận cụ thể và thu hút khán giả cụ thể.

Unit 3

Học sinh sẽ khám phá phạm vi quan điểm xung quanh một chủ đề và cách các luận điểm liên kết và thích ứng với nhau.

Unit 4

Học sinh sẽ kiểm tra cách lựa chọn phương pháp phát triển lập luận, phần mở đầu và kết luận của tác giả.

Unit 5

Học sinh sẽ tập trung vào những lựa chọn cụ thể và kĩ lưỡng của tác giả để liên kết tất cả các phần của một lập luận.

Unit 6

Học sinh hiểu sự khác biệt giữa vị trí và quan điểm, cách xem xét thành kiến cũng như cách tích hợp và giải quyết nhiều quan điểm trong một lập luận.

Unit 7

Học sinh sẽ xem xét độ rộng và độ phức tạp của những lập luận xung quanh một chủ đề và yếu tố quyết định thành công hay không thành công của mỗi lập luận.

Unit 8

Học sinh sẽ khám phá văn phong của tác giả và ảnh hưởng của văn phong đến một lập luận.

Unit 9

Học sinh sẽ xem xét nhiều quan điểm khi phát triển một lập luận phức tạp.

Cấu trúc bài thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon