Chương trình giảng dạy Quan điểm Toàn cầu (Cambridge International AS and A Level Global Perspectives – 9239)

Chương trình giảng dạy quốc tế của Cambridge về quan điểm và nghiên cứu toàn cầu (Cambridge International AS & A Level Global Perspectives and Research) là một khóa học dựa trên những kỹ năng cần thiết để người học để tham gia tích cực vào sự thay đổi tích cực của thế giới. Học sinh mở rộng tầm nhìn của các em thông qua việc phân tích và phản ánh các vấn đề có ý nghĩa toàn cầu. Học sinh sẽ phát triển các kỹ năng bao gồm nghiên cứu, tư duy phản biện và trao đổi tin tức bằng cách tuân theo cách tiếp cận để phân tích và đánh giá các lập luận và quan điểm được gọi là ‘Con đường phản biện’.

 

Kỹ năng hợp tác được nâng cao thông qua việc tham gia vào một dự án nhóm. Các kỹ năng thu được thông qua khóa học này giúp học sinh đáp ứng nhu cầu học tập của thế kỷ XXI, chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi lên giáo dục đại học và làm việc trong tương lai.

 

Đối chương trình giảng dNghiên cứu & Quan điểm Toàn cầu của Cambridge International AS Level, thí sinh tham gia ba phần thi bắt buộc: Thi Viết; Bài văn; Dự án nhóm. Cả ba thành phần đều được đánh giá bên ngoài.

 

Đối với Cambridge International A Level Global Perspectives and Research, thí sinh tham gia bốn phần thi bắt buộc của Cambridge bao gồm: Thi Viết; Tự luận; Dự án nhóm; Báo cáo Nghiên cứu. Bài thi 1 đến 3 được đánh giá bởi CIE và Bài thi 4 được đánh giá nội bộ và kiểm duyệt bởi CIE.

 

Chương trình giảng dạy này này không  áp dụng cho thí sinh tự do.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon