Chương trình học

Chương trình Tú tài Quốc tế IB đặt ra những yêu cầu học của chương trình này.

Chương trình học bao gồm phần DP core và 06 nhóm môn học.

DP core bao gồm ba cấu phần bắt buộc với mục đích mở rộng trải nghiệm giáo dục của học sinh và thử thách học sinh áp dụng kiến thức và kỹ năng của mình.

– Ba cấu phần cốt lõi thuộc DP core gồm:

Lý thuyết nhận thức (Theory of knowledge): học sinh sẽ suy ngẫm về bản chất của kiến thức và cách chúng ta hiểu những điều chúng ta cho rằng mình đã biết.

Bài luận mở rộng (The extended essay): là một nghiên cứu độc lập và tự định hướng, học sinh cần hoàn thiện một bài luận dài 4000 từ.

Hoạt động ngoại khóa (Creativity, activity, service-CAS): học sinh hoàn thành một dự án liên quan đến sáng tạo, hoạt động, dịch vụ

– 06 nhóm môn học bao gồm:

Nhóm 1: Nghiên cứu Ngôn ngữ và Văn học (Studies in language and literature) 

Nhóm 2: Ngôn ngữ thứ 2 (Language acquisition)

Nhóm 3: Cá nhân và Cộng đồng (Individuals and societies)

Nhóm 4: Khoa học tự nhiên (Sciences)

Nhóm 5: Toán học (Mathematics)

Nhóm 6: Nghệ thuật (The arts)

Trong mỗi nhóm môn học sẽ có các môn học khác nhau

Lựa chọn môn học trong chương trình IB

Học sinh lựa chọn các môn học thuộc 6 nhóm môn học: nghiên cứu ngôn ngữ và văn học, ngôn ngữ thứ 2, cá nhân và xã hội, khoa học tự nhiên, toán học và nghệ thuật.

Nếu học sinh không lựa chọn môn học nào thuộc nhóm nghệ thuật thì học sinh có thể chọn học một khóa học thay thế khác thuộc nhóm khoa học tự nhiên, cá nhân và xã hội, hoặc nhóm ngôn ngữ.

Học sinh sẽ học một số môn ở trình độ nâng cao (HL) và một số môn ở trình độ cơ bản (SL). Các môn học nâng cao và cơ bản khác nhau về phạm vi học nhưng đều được đánh giá theo cùng một bảng mô tả điểm số, học sinh được kỳ vọng sẽ thể hiện kiến thức, hiểu biết và kỹ năng tốt hơn nếu học trình độ nâng cao.

Mỗi học sinh chọn học ít nhất ba (tối đa là bốn) môn học ở trình độ nâng cao, số môn còn lại sẽ học ở trình độ cơ bản.

Các môn học ở trình độ cơ bản cần 150 giờ giảng dạy. Các môn học ở trình độ nâng cao cần 240 giờ giảng dạy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon