Chương trình SACE dành cho học sinh liên bang và học sinh quốc tế

Chương trình SACE dành cho học sinh liên bang và học sinh quốc tế

Nếu học sinh đã học trung học ngoài bang Nam Úc thì học sinh có thể chuyển tiếp sang chương trình SACE.

Những bằng cấp hoặc việc học liên bang hoặc học ở nước ngoài của học sinh có thể quy đổi tương đương130 tín chỉ trong chương trình SACE, trong đó tối đa 20 tín chỉ được công nhận ở Giai đoạn 2.

Nếu học sinh đã hoàn thành xong chương trình trung học phổ thông của Úc hoặc của nước ngoài thì sẽ được xem như là tương đương hoàn thành Giai đoạn 1, học sinh sẽ được công nhận tối đa 110 tín chỉ ở Giai đoạn 1.

110 tín chỉ này bao gồm:

  • 10 tín của môn học Kế hoạch học tập cá nhân (PLP)
  • 20 tín chỉ cho yêu cầu đọc viết được tích lũy từ những môn học được coi là mang lại cho học sinh năng lực tương tự như học một hoặc nhiều môn học tiếng Anh SACE Giai đoạn 1
  • 10 tín chỉ cho yêu cầu về tính toán được tích lũy từ những môn học được coi là mang lại cho học sinh năng lực tương tự như học một trong các môn toán SACE Giai đoạn 1
  • 70 tín chỉ của những môn học tự chọn mà học sinh đã hoàn thành xong trong bằng cấp của mình tương đương giai đoạn 1.

Nếu học sinh bang khác của Úc hoặc học sinh nước ngoài chuyển sang học chương trình SACE vào Lớp 11 (Giai đoạn 1) và kịp hoàn thành một học kỳ (hoặc tương đương) thì học sinh có thể đủ điều kiện nhận một số tín chỉ Giai đoạn 1, tối đa 50 tín chỉ cho một học kỳ .

Nếu học sinh đang học dở chương trình học Lớp 12 ở một bang khác của Úc thì học sinh có thể đăng ký vào Giai đoạn 2, tuy nhiên, kết quả học của một môn học chưa hoàn thành sẽ không đóng góp vào điểm thang điểm của học sinh khi tuyển sinh đại học.

Nếu học sinh đã hoàn thành một môn học Lớp 12 liên bang thì học sinh sẽ được công nhận môn học đó chuyển tiếp sang chương trình SACE và điểm tương đương sẽ được tính khi xét tuyết đại học. Tối đa 20 tín chỉ được công nhận ở Giai đoạn 2.

Sự công nhận những môn học liên bang không thay thế môn Dự án Nghiên cứu Giai đoạn 2 hay 60 tín chỉ bắt buộc ở Giai đoạn 2.

  • Tích lũy 10 tín chỉ khi đạt điểm C- trở lên trong môn Dự án nghiên cứu bắt buộc.
  • Tích lũy 60 tín chỉ khi đạt điểm C- trở lên trong những môn học được Hội đồng SACE công nhận Giai đoạn 2 hoặc thành tích tối thiểu tương đương trong các khóa học giáo dục và đào tạo nghề được Hội đồng SACE công nhận.
  • Tích lũy 20 tín chỉ khi đạt thành tích trong những môn học hoặc khóa học khác được Hội đồng SACE công nhận ở Giai đoạn 1 hoặc Giai đoạn 2.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon