Đánh giá theo giai đoạn là gì?

Chương trình giảng dạy trong hầu hết các môn học AS/A Level bao gồm chương trình AS của môn học đó. Chương trình giảng dạy AS là một nửa phần chương trình giảng dạy A Level. Phần chương trình A Level còn lại được gọi là chương trình “A2” vì chương trình này thường được giảng dạy trong năm thứ hai của khóa học A Level kéo dài hai năm.

Thí sinh có thể dự thi một môn học chương trình AS như một chứng chỉ độc lập hoặc là nửa chặng đường của chương trình A Level. Không bắt buộc phải tham gia kỳ thi AS trước khi thi A Level trong bất kỳ môn học cụ thể nào.

“A2” không được coi là một chứng chỉ. Các thí sinh đã học chương trình “A2” thuộc A Level thì phải dự thi chứng chỉ A Level hoàn chỉnh. Tuy nhiên, nếu các thí sinh đã thi các bài thi AS trong kì thi trước, thì thí sinh không cần thi lại mà có thể chuyển tiếp kết quả của mình, tùy theo các phương án được mô tả bên dưới.

Tùy thuộc vào yêu cầu của môn học A Level cụ thể, thí sinh có thể sử dụng chứng chỉ AS của kì thi tháng 6/2019 chuyển tiếp sang chứng chỉ A Level trong cùng một môn thi đó vào tháng 11/2019 và / hoặc tháng 6/2020. Tương tự, thí sinh có thể sử dụng chứng chỉ AS trong kì thi tháng 11/2019 chuyển tiếp sang chứng chỉ A Level cùng một môn thi đó vào kì thi tháng 6/2020 và / hoặc tháng 11/2020.

Các trường nhận đăng kí dự thi chương trình A Level các môn học này vào tháng 6/2020 và / hoặc tháng 11/2020 phải nêu rõ phương án dự thi cho mỗi thí sinh dự thi mỗi môn học:

(a) thí sinh sẽ dự thi đồng thời tất cả các cấu phần thi phần bắt buộc của chương trình A Level và không có bất kì kết quả AS nào trước đó được chuyển tiếp sang;

(b) hay thí sinh sẽ dự thi đồng thời tất cả các cấu phần thi bắt buộc của chương trình A Level nhưng thí sinh cũng đã dự thi chương trình AS cùng các môn học này trong vòng 13 tháng trước đó. Chứng chỉ AS đã nhận được trước đó vượt quá thời gian 13 tháng có thể không được tính vào chứng chỉ A Level. Trong trường hợp này, CIE sau đó sẽ tính kết quả A Level tốt nhất của thí sinh bằng cách xem xét tất cả các tổ hợp kết hợp hợp lệ của kết quả AS và A2 nhận được từ kì thi hiện tại

(c) hay thí sinh sẽ chỉ dự thi các cấu phần thi “A2” của chương trình A Level trong kì thi hiện tại và thí sinh đã nhân được chứng chỉ AS cùng môn học này trong vòng 13 tháng trước đó. Chứng chỉ AS nhận được trước đó trong khoảng thời gian vượt quá 13 tháng có thể không được tính vào chứng chỉ A Level.

Điểm AS không thể chuyển tiếp sang các kì thi khác sau đó 13 tháng hoặc kết quả một cấu phần đơn lẻ cũng không được chuyển tiếp điểm trừ trường hợp cấu phần đơn lẻ này có thể tạo nên điểm chứng chỉ AS hoàn chỉnh.

Nếu các trường muốn CIE xem xét kết quả AS của thí sinh trong kì thi trước thì trường phải cung cấp đầy đủ thông tin của từng thí sinh như chi tiết về kì thi, mã trường và mã học sinh mà thí sinh đã dùng để dự thi chứng chỉ AS.

Hình thức đánh giá theo giai đoạn của chương trình AS/A Level không áp dụng cho các môn thi ngôn ngữ khác ngoài ngôn ngữ Anh, hoặc không áp dụng với một số môn học nhất định không có chương trình AS.

Trung tâm Sarah Education hỗ trợ học sinh luyện thi A-Level như thế nào?

Hiện tại, Sarah Education liên tục tổ chức các lớp luyện thi A-Level gần như tất cả những môn học được giảng dạy tại các trường Cambridge tại Việt Nam.

Các lớp luyện thi A-Level có thể là lớp hỗ trợ 1-1 hoặc lớp với quy mô rất nhỏ để hỗ trợ học sinh hiệu quả nhất.

Để được tư vấn sát nhất về lộ trình luyện thi A-Level tại Sarah Education, quý phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ SĐT 0375.855.668 (Ms Mây)!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon