IEE- TƯ VẤN DU HỌC MỸ TOÀN DIỆN

Đăng ký nhận tư vấn

THÀNH CÔNG 100%

100% THÀNH CÔNG
Là tỷ lệ học viên tại IEE apply du học Mỹ. Trong đó có hơn 80% apply vào các trường top 100


CHỌN TRƯỜNG TỐI ƯU
Nghiên cứu và lựa chọn 15-20 trường tốt nhất phù hợp với năng lực của học sinh, nguyện vọng và mức tài chính của gia đình.


HỌC BỔNG CAO
Chọn trường tối ưu, phù hợp với năng lục của từng học viên với mức học bổng cao nhất

CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN

THÀNH TÍCH HỌC TẬP
Chiến lược thực hiện mục tiêu SAT/IELTS/TOEFL theo năng lực học viên


KỸ NĂNG XÃ HỘI
Chiến lược phát triển kỹ năng mềm, hoạt động ngoại khóa và xã hội


BÀI LUẬN XUẤT SẮC
Dạy viết luận sáng tạo 1:1 với học sinh, định hướng lối hành văn thông minh, sáng tạo nhằm nổi bật bản thân và mang dấu ấn của chính học viên.

XÂY DỰNG PROFILE

HÌNH ẢNH CÁ NHÂN
Xây dựng kế hoạch phát triển “hình ảnh cá nhân”, tạo profile ấn tượng, và sẵn sàng hồ sơ apply


KỸ NĂNG PHỎNG VẤN
Luyện kỹ năng phỏng vấn giúp học sinh thể hiện bản thân và gây ấn tượng với hội đồng tuyển sinh.


HỒ SƠ ẤN TƯỢNG
Đào sâu, khai thác điểm mạnh từng học sinh, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ ấn tượng nhất

TỐI ĐA GIÁ TRỊ

HOÀN THIỆN HỒ SƠ
Hoàn thiện hiệu quả A-Z quy trình, thủ tục, giấy tờ của hồ sơ APPLY du học


CÁ NHÂN HÓA MỤC TIÊU
Chiến lược & Lộ trình học tập phù hợp với tiềm năng từng học viên. Xây dựng lộ trình, thời gian biểu phù hợp với hình ảnh định vị.


CAM KẾT IEE
IEE hoàn phí 100% trong trường hợp không thực hiện apply thành công

Tin tức IEE