Hoạt động ngoại khóa – Sáng tạo, hoạt động, dịch vụ (CAS)

Hoạt động ngoại khóa (Creativity, Activity, Service – CAS) là một trong ba yếu tố thiết yếu mà mỗi học sinh phải hoàn thành trong Chương trình Tú tài IB DP.

Hoạt động ngoại khóa được học xuyên suốt trong chương trình IB DP, học sinh thực hiện một loạt các hoạt động song song với việc học tập các môn học khác.

Hoạt động ngoại khóa không được đánh giá chính thức. Tuy nhiên, học sinh cần kinh nghiệm ngoại khóa của mình như một phần của chương trình IB và cung cấp bằng chứng về việc đạt được bảy kết quả học tập trong hoạt động ngoại khóa.

Hoạt động ngoại khóa được tổ chức như thế nào?

Ba chuỗi hoạt động ngoại khóa thường được đan xen với các hoạt động cụ thể, điển hình như sau:

  • Sáng tạo – nghệ thuật và các trải nghiệm khác liên quan đến tư duy sáng tạo.
  • Hoạt động – vận động thể chất góp phần vào lối sống lành mạnh, bổ sung cho công việc học tập những lĩnh vực khác khác trong chương trình IB.
  • Dịch vụ –công việc tình nguyện và không được trả công nhưng có lợi cho việc học tập của học sinh. Các quyền, nhân phẩm và sự tự chủ của tất cả những người liên quan đều được tôn trọng.

Để chứng minh những khái niệm này, học sinh cần phải thực hiện một dự án CAS. Dự án thử thách học sinh:

  • thể hiện sáng kiến
  • chứng minh sự kiên trì
  • phát triển các kỹ năng như hợp tác, giải quyết vấn đề và ra quyết định

Hoạt động ngoại khóa có ý nghĩa gì?

Hoạt động ngoại khóa giúp học sinh nâng cao sự phát triển cá nhân và giữa các cá nhân bằng cách học tập thông qua trải nghiệm.

Hoạt động ngoại khóa tạo cơ hội để học sinh tự quyết định và hợp tác với những người khác, thúc đẩy cảm giác hoàn thành và tận hưởng công việc của mình.

Đồng thời, hoạt động ngoại khóa là một yếu tố cân bằng áp lực học tập chương trình IB.

Hướng dẫn của IB về Hoạt động ngoại khóa

Một chương trình ngoại khóa tốt phải vừa thách thức vừa thú vị – một hành trình khám phá bản thân của mỗi cá nhân.

Mỗi học sinh có một xuất phát điểm khác nhau, do đó sẽ có những mục tiêu và nhu cầu khác nhau, nhưng đối với nhiều học sinh, hoạt động ngoại khóa bao gồm những trải nghiệm sâu sắc và thay đổi cuộc đời.

CAS là một cấu phần thuộc DP core.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon