Học phí của các trường IB tại Việt Nam

Học phí các trường IB khu vực miền Bắc

 

TT

School name Tuition & Fees 2022-2023
(Đơn vị: VNĐ)
Registration fee
( Đơn vị: VNĐ)

Chính sách ưu đãi và miễn giảm (Discount)

1 British International School, Hanoi 807.400.000 / năm 70.800.000 Gia đình có từ 3 anh chị em ruột trở lên học chung trường và cùng đóng học phí theo quy định thì từ người con thứ 3 trở đi được giảm 10% học phí thường niên
2 Hanoi International School Co., Ltd 636.000.000 / năm 24.000.000 Gia đình có từ 3 anh chị em ruột trở lên học chung trường và cùng đóng học phí theo quy định thì từ người con thứ 3 trở đi được giảm 10% học phí thường niên
3 United Nations International School of Hanoi 33.880 USD / năm 1.000 USD Các gia đình có ba con trở lên: giảm 10% học phí cho đứa con thứ 3 và giảm 15% học phí cho đứa con thứ tư trở đi khi đồng thời theo học tại UNIS Hà Nội.
4 Reigate Grammar School Vietnam 693.542.860/ năm 34.642.500
 • Gia đình có từ 2 con trở lên cùng học tại RGS Việt Nam sẽ được giảm 10% trên
  học phí cho đứa con thứ hai trở đi.
 • Nhân viên của các tổ chức được coi là phi lợi nhuận hoặc tổ chức ngoại giao có con theo học tại RGS Việt Nam được giảm 10% học phí.
 • Công ty chi trả học phí cho con em của nhân viên theo học tại trường được hưởng ưu đãi học phí: 2 – 3 con : 5%, 4 con trở lên: 10%
 • Giảm 10% học phí thường niên khi thanh toán học phí đầy đủ trước ngày 1 tháng 6 hàng năm.
5 The Olympia Schools 600.000.000/ năm Giảm 15% học phí trong năm học 2023 – 2024 (Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp với trường).

 

Học phí các trường IB khu vực miền Nam

 

TT

School name Tuition & Fees 2022-2023
( Đơn vị: VNĐ)
Registration fee
( Đơn vị: VNĐ)

Chính sách ưu đãi và miễn giảm

(Discount)

1 American International School Vietnam (AISVN) 725.000.000 / năm 25.000.000 Gia đình có từ 3 anh chị em ruột trở lên học chung trường và cùng đóng học phí theo quy định thì người con thứ 3 trở đi được giảm 10% học phí (chỉ áp dụng cho học phí thường niên, không áp dụng cho bất kỳ khoản phí hay chính sách nào khác, không áp dụng cho gia đình đã có anh chị em ruột đã được nhận / tham gia chính sách hỗ trợ học phí, khoản đầu tư hoàn lại 100% hay bất kỳ chính sách học phí nào khác từ trường).
2 Australian International School 734.000.000/ năm 32.000.000
 • Giảm giá HS đăng ký sớm: Khấu trừ 1,5% học phí của cả năm học, bao gồm cả Học phí hàng năm và chi phí Nội trú.
 • Hỗ trợ gia đình có hơn 2 học sinh : Người con thứ 2 được giảm 50% phí nhập học. Người con thứ 3 trở đi được hỗ trợ 100% phí nhập học và 20% học phí thường niên.
3 British International School, Ho Chi Minh City 807.000.000/năm 23.600.000 Gia đình có từ 3 anh chị em ruột trở lên học chung trường và cùng đóng học phí theo quy định thì từ người con thứ 3 trở đi được giảm 10% học phí thường niên.
4 Canadian International School – Vietnam 761.100.000 / năm 1 – 784.800.000/ năm 2 22.000.000 Giảm 5% học phí cho đứa con thứ 2 và giảm 10% học phí cho đứa con thứ 3 trở đi trong cùng một gia đình theo học tại trường.
5 European International School 664.000.000 / năm 32.000.000
 • Giảm 1.5% học phí thường niên nếu thanh toán đầy đủ trước ngày 30/4 hàng năm.
 • Giảm 5% học phí thường niên cho đứa con thứ 2, giảm 10% học phí cho đứa con thứ 3 trở đi khi theo học cùng trường.
 • Người con thứ 2 được giảm 50% phí nhập học. Người con thứ 3 trở đi được hỗ trợ 100% phí nhập học.
6 International German School Ho Chi Minh City (IGS) 442.500.000/ năm
 • Ưu đãi đóng học phí sớm giảm 10% chỉ áp dụng dành cho học sinh thanh toán học phí 1 lần và các khoản phí bắt buộc trước ngày 30/4 hàng năm.
 • Giảm 25% học phí cho người con thứ 3 trở đi trong cùng một gia đình khi tham gia học tại trường.
7 International School, Ho Chi Minh City 871.300.000 / năm Giảm 20% học phí cho đứa con thứ 3 và giảm 35% học phí cho đứa con thứ 4 trong cùng một gia đình theo học tại ISHCMC ( không áp dụng cho các gia đình có học phí được trả bởi công ty tài trợ, chính phủ hoặc cơ quan khác).
8 International Schools of North America 628.522.000/ năm 40.000.000
 • Giảm 10% học phí cho con thứ 2 và giảm 15% cho con thứ 3 trở đi của cùng một gia đình theo học SNA hoặc các trường khác trong hệ thống NHG (theo thứ tự tuyển sinh).
 • Giảm 30% cho phí đưa đón học sinh cho đứa con thứ 2 trở đi (tại cùng một địa điểm đón và sau khi áp dụng các chiết khấu khác).
9 Renaissance International School Saigon 689.930.000 / năm 49,700,000
 • Giảm 10% học phí cho đứa con thứ 2 trong cùng một gia đình đang học đồng thời tại trường. Giảm 20% học phí từ người con thứ 3 trở đi. ( Áp dụng cho cả hình thức trả góp).
 • Giảm 3% học phí thường niên cho học sinh đã theo học tại trường 3 năm liên tiếp.
10 Saigon South International School 752.000.000 / năm 45.000.000 Giảm 6% học phí thường niên khi thanh toán đầy đủ trước ngày 1 tháng 7 năm 2022.
Gia đình có từ 3 anh chị em ruột trở lên học chung trường và cùng đóng học phí theo quy định thì từ người con thứ 3 trở đi được giảm 20% học phí thường niên ( không áp dụng cho các gia đình có học phí được trả bởi công ty tài trợ, chính phủ hoặc cơ quan khác ).
11 The Western Australian International School System 440.633.000/ năm 1 – 480.690.000 / năm 2 20.000.000
 • Học sinh đang theo học năm học 2022 – 2023 thanh toán học phí năm học 2023 – 2024 một lần cùng các khoản phí bắt buộc trước ngày 07/01/2023 được áp dụng mức ưu đãi đóng học phí sớm giảm 15%. Chính sách này không áp dụng đồng thời với các chính sách ưu đãi thường niên, chính sách đối tác và chính sách con của cán bộ nhân viên IEDG.
 • Ưu đãi đóng học phí sớm giảm 5% chỉ áp dụng dành cho học sinh thanh toán học phí 1 lần và các khoản phí bắt buộc trước ngày 30/06/2023.
 • Ưu đãi đóng học phí sớm giảm 3% chỉ áp dụng dành cho học sinh thanh toán học phí 2 lần/năm học, lần 1 và các khoản phí bắt buộc trước ngày 30/06/2023 và lần 2 trước ngày 08/12/2023.
 • Giảm 5% học phí cho mỗi học sinh khi Phụ huynh có 2 con, giảm 10% học phí cho mỗi học sinh khi Phụ huynh có từ 3 con trở lên (anh, chị, em ruột). Chính sách anh, chị, em ruột không áp dụng đồng thời với những trường hợp học sinh đã nhận các chính sách ưu đãi học phí thường niên khác.
12 Vietnam-Finland International School 639.240.000 / năm 25.000.000
 • Thanh toán đầy đủ trước ngày 22/10/2022: Giảm 10% tổng học phí.
 • Thanh toán đầy đủ từ ngày 22/6 đến ngày 16/7/2022: Giảm 5% tổng học phí.
 • Hỗ trợ gia đình có từ hai học sinh: giảm 10% học phí từ người con thứ hai trở đi (áp dụng cho cả hình thức trả góp).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon