Học sinh có được nhận chứng chỉ sớm không?

Mặc dù CIE không thể cấp chứng chỉ sớm cho học sinh, nhưng học sinh có thể nộp đơn xin cấp Phiếu báo điểm tạm thời (Provisional Statement of Results) được gửi trực tiếp đến các trường đại học hoặc các tổ chức khác vào ngày công bố kết quả. Kết quả không được thông báo trước ngày công bố chính thức. Học sinh có thể yêu cầu lấy Phiếu báo điểm bằng cách nộp mẫu đơn Đăng ký Thông tin Kết quả Ưu tiên (Priority Results Information Application Form). Mẫu đơn cung cấp thông tin đầy đủ và chi phí về dịch vụ này. Vui lòng tìm kiểm mẫu đơn này tại đây. Tất cả các đơn đăng ký phải nộp trước ngày 25/7 đối với đợt thi tháng 6 và trước ngày 19/12 đối với đợt thi tháng 11. Thông tin tên người liên hệ, địa chỉ bưu điện, email và chi tiết fax của người nhận kết quả phải được cung cấp đầy đủ.

Học sinh sẽ nhận được thông báo kết quả của mình do trường mình cung cấp theo cách thông thường. Cán bộ phụ trách thi tại trường sẽ cung cấp cho học sinh tất cả những thông tin như ngày công bố kết quả và cách nhận kết quả/chứng chỉ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon