Môn Tiếng Anh THCS Cambridge (1111/0861)

Môn Tiếng Anh khuyến khích đam mê lâu dài với việc đọc, viết và giao tiếp. Học sinh sẽ phát triển các kỹ năng tiếng Anh cho các mục đích và đối tượng khác nhau.

Chương trình giảng dạy này dành cho những học sinh sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất và có thể được sử dụng trong bất kỳ bối cảnh văn hóa nào. Đối với những người học nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh ở nhà có thể cân nhắc môn Tiếng Anh như Ngôn ngữ thứ hai (English as a Second Language).

Học sinh sẽ học những gì?

Học sinh phát triển các kỹ năng và hiểu biết trong bốn lĩnh vực: đọc, viết, nói và nghe. Các em sẽ học cách giao tiếp hiệu quả và phản hồi với nhiều loại thông tin, phương tiện và văn bản để:

  • Trở thành những người giao tiếp tự tin, có thể áp dụng cả bốn kỹ năng một cách hiệu quả trong các tình huống hàng ngày.
  • Xem bản thân mình là độc giả, thử sức với nhiều loại văn bản để tìm kiếm thông tin và để giải trí, bao gồm các văn bản từ các thời đại và nền văn hóa khác nhau.
  • Xem bản thân mình là nhà văn, sử dụng từ ngữ được viết rõ ràng và sáng tạo cho nhiều đối tượng và mục đích khác nhau.

Chương trình sẽ được giảng dạy như thế nào?

Chương trình giảng dạy môn học này cung cấp một cách tiếp cận tích hợp để dạy bốn kỹ năng. Với những hỗ trợ sẵn có, rất nhiều hoạt động phong phú có thể được sử dụng nhằm thúc đẩy trải nghiệm, suy ngẫm và cải thiện.

Chương trình cung cấp đa dạng các thể loại tiểu thuyết, thơ, kịch bản và văn bản phi hư cấu để cung cấp ngữ cảnh xác thực cho việc phát triển kỹ năng.

Hình thức đánh giá

Với một loạt các bài đánh giá có sẵn cho môn học này bao gồm bài kiểm tra chất lượng định kỳ (Progression Test) và bài kiểm tra chuyển cấp (Checkpoint) chương trình THCS Cambridge, các trường có thể lựa chọn hình thức đánh giá phù hợp nhất cho học sinh của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon