Môn khoa học tổng hợp (Cambridge IGCSE Sciences – Combined – 0653)

Môn Khoa học tổng hợp (Cambridge IGCSE Combined Sciences) giảng dạy 3 môn Sinh học, Hóa học và Vật lý, trong đó mỗi môn giảng dạy phần kiến thức riêng. Chứng chỉ môn học là chứng chỉ đơn, có giá trị một đầu điểm. Học sinh nắm được nguyên tắc cơ bản của mỗi môn học thông qua sự kết hợp những nghiên cứu lý thuyết và thực hành, đồng thời phát triển sự hiểu biết các kỹ năng khoa học cần thiết khi nghiên cứu chuyên sâu hơn.

Học sinh sẽ tìm hiểu cách nghiên cứu và thực hành khoa học, và nhận thức được những tác đông tích cực và tiêu cực của kết quả nghiên cứu khoa học đối với mỗi cá nhân, cộng đồng và môi trường. Ngoài việc tập trung vào các ngành khoa học nói riêng, chương trình học còn giúp học sinh hiểu biết thế giới công nghệ xung quanh, giúp học sinh quan tâm đến khoa học cũng như sự phát triển khoa học.

Tất cả các thí sinh sẽ dự thi 3 đề thi.

Những thí sinh học chương trình cơ bản (Core syllabus) nếu dự báo đạt điểm D trở xuống sẽ dự thi Đề 1(Paper 1), Đề 3 (Paper 3) và Đề 5 (Paper 5) hoặc Đề 6 (Paper 6). Thí sinh dự thi đề cơ bản có thể đạt điểm C, D, E, F, G, trong đó C là điểm cao nhất và G là điểm thấp nhất

Những thí sinh dự thi chương trình nâng cao (Extended and Supplement) nếu dự báo đạt điểm C trở lên sẽ dự thi Đề 2 (Paper 2), Đề 4 (Paper 4) và Đề 5 (Paper 5) hoặc Đề 6 (Paper 6). Thí sinh dự thi đề thi nâng cao có thể đạt điểm A*, A, B, C, D, E, F, G, trong đó A* là điểm cao nhất và G là điểm thấp nhất.

 

Đánh giá

Core candidates take: Extended candidates take:
Paper 1: Multiple Choice (Core) (30%)

45 minutes – 40 marks

 

40 four-option multiple-choice questions

Questions will be based on the Core subject

content.

Externally assessed

Paper 2: Multiple Choice (Extended) (30%)

45 minutes – 40 marks

 

40 four-option multiple-choice questions

Questions will be based on the Extended

subject content (Core and Supplement).

Externally assessed

and Core candidates take: and Extended candidates take:
Paper 3: Theory (Core) (50%)

1 hour 15 minutes – 80 marks

 

Short-answer and structured questions

Questions will be based on the Core subject

content.

Externally assessed

Paper 4: Theory (Extended) (50%)

1 hour 15 minutes – 80 marks

 

Short-answer and structured questions

Questions will be based on the Extended

subject content (Core and Supplement).

Externally assessed

All candidates take either: or
Paper 5: Practical Test (20%)

1 hour 15 minutes – 40 marks

 

Questions will be based on the experimental

skills in section 4.

Externally assessed

Paper 6: Alternative to Practical (20%)

1 hour – 40 marks

 

Questions will be based on the experimental

skills in section 4.

Externally assessed

 

Những câu hỏi thường gặp về môn Khoa học

Môn Sinh học (IGCSE Biology – 0610 & 0970)

Tôi không thể tìm được thiết bị hoặc mẫu vật chính xác được chỉ định trong tài liệu hướng dẫn, nhưng tôi có thể lấy được những thiết bị hoặc mẫu vật tương tự. Tôi có được phép tự tùy chỉnh để tiến hành thí nghiệm không?

Có, bạn được phép thực hiện một số điều chỉnh nhỏ đối với thiết bị và mẫu vật cần thiết, với điều kiện là phải đảm bảo hoạt động như trong tài liệu hướng dẫn. Bạn không cần sự chấp thuận của CIE đối với những điều chỉnh nhỏ này. Trong mọi trường hợp, bạn phải báo cáo chi tiết những điều chỉnh trong thí nghiệm cho giám khảo bằng cách hoàn thành biểu mẫu Báo cáo của người giám sát ở mặt sau của tài liệu hướng dẫn. Biểu mẫu này cần được đính kèm với các tài liệu đã hoàn thành của thí sinh. Những điều chỉnh lớn đòi hỏi thay đổi thí nghiệm hoặc khiến thiết bị hoạt động theo cách khác với cách được mô tả trong tài liệu hướng dẫn đều không được chấp thuận, trừ khi đã được Cambridge chấp thuận trước. Trong trường hợp này, vui lòng liên hệ với CIE qua email info@ cambridgeinternational.org.

Có phương án dự thi nào không cần đến đánh giá về kỹ năng thực hành không?

Không. Kỹ năng thực hành là một phần không thể thiếu của môn Sinh học giống như những môn khoa học khác. Điều này thể hiện tầm quan trọng của các thí nghiệm nghiệm và nghiên cứu thực tế. Các kỹ năng thực hành chính là cách các nhà Sinh học xây dựng kiến ​​thức của chúng ta về các sinh vật, đặc điểm sinh lý, hóa sinh và tương tác của chúng. Khi chuẩn bị cho các thí sinh làm bài đánh giá kỹ năng thực hành và mang lại cho các em trải nghiệm phù hợp về bộ môn IGCSE Sinh học, bạn phải cung cấp các bài tập thí nghiệm cho học sinh để các em có thể phát triển những kỹ năng cần thiết để thành công. Chứng chỉ Sinh học không có phần thực hành sẽ là đánh giá hạng hai của môn học và CIE hướng đến cung cấp các bằng cấp hợp lệ được chấp nhận ở mọi nơi trên thế giới.

Dù chọn lộ trình đánh giá nào cho phần bài thực hành, học sinh cần lưu ý những điểm sau:

  • các mục tiêu đánh giá là giống nhau đối với tất cả các đánh giá thực hành;
  • những kỹ năng thực hành giống nhau cần được học sinh nghiên cứu và xây dựng cho tất cả các bài đánh giá thực hành;
  • học sinh sẽ hiểu biết lý thuyết hơn từ các hoạt động thực hành;
  • học sinh và giáo viên đều sẽ có động lực tích cực, sự nhiệt tình và thích thú khi tham gia các hoạt động thực hành;
  • trình tự hoạt động thực hành sẽ được áp dụng chung để xây dựng kiến ​​thức, hiểu biết và kỹ năng cần thiết để thành công cho tất cả các đánh giá thực hành.

Các thí sinh của trường tôi đang làm bài thi Alternative to Practical Paper (Thay thế cho bài Thực hành), vậy các em cần làm bài thực hành nào?

Alternative to Practical Paper chỉ đơn giản là một phương thức đánh giá thay thế cho bài kiểm tra thực hành. Bài thi này cũng đòi hỏi phải có chuẩn bị thí nghiệm tương tự như bài thi Thực hành. Chương trình môn học cũng nêu rõ, khóa học phải được giảng dạy thực tế và các học sinh phải có kinh nghiệm làm thí nghiệm (thay vì chỉ nhìn thí nghiệm được thực hiện). Alternative to Practical Paper đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh, bao gồm xử lý dữ liệu và sự quen thuộc với các thiết bị phòng thí nghiệm tiêu chuẩn. Học sinh nào chưa có kinh nghiệm làm thí nghiệm sẽ thiệt thòi trong bài thi này. Ngoài việc sử dụng các thí nghiệm làm công cụ giảng dạy, việc cho học sinh cơ hội học hỏi bằng cách thực hiện các thí nghiệm là một cách tuyệt vời giúp học sinh xây dựng sự hiểu biết về các quan điểm lý thuyết Sinh học.

Để biết thêm thông tin và tài liệu về các chương trình này, vui lòng truy cập Trung tâm hỗ trợ trường học (School Support Hub) của CIE:

Môn Hoá Học (IGCSE Chemistry – 0620 & 0971)

Thí sinh có thể sử dụng thuật ngữ “Rate of reaction – tốc độ phản ứng” thay vì “speed of reaction” trong bài thi Hóa học không?

Có, cả hai thuật ngữ đều được chấp nhận.

Thí sinh có được phát Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học trong mỗi bài thi không?

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học sẽ đươc đính kèm trong đề thi lý thuyết và đề trắc nghiệm, và sẽ không được phát khi làm bài thí nghiệm.

Để vẽ công thức hiển thị, chúng ta có cần phải vẽ các nguyên tử hi-dro hay chúng ta chỉ cần vẽ các ‘que’?

Các nguyên tử Hi-dro phải được vẽ ra để nhận điểm

Sự khác biệt giữa “State (Nêu)” và “Suggest (Đề xuất)” khi được sử dụng ở đầu câu hỏi?

Khi câu hỏi sử dụng từ “Nêu”, thí sinh chỉ cần đưa ra một câu trả lời đơn giản, không yêu cầu giải thích. Nếu câu hỏi chứa từ “Đề xuất” có nghĩa là không có câu trả lời duy nhất hoặc thí sinh được kỳ vọng sẽ áp dụng kiến thức vào một tình huống mới trong đề thi.

Thí sinh có bị trừ điểm nếu mắc lỗi chính tả khi viết tên hóa chất không?

Trình độ tiếng Anh của thí sinh không được đánh giá trong các kỳ thi Cambridge (ngoại trừ các bài thi môn tiếng Anh), vì vậy giám khảo sẽ không trừ điểm thí sinh vì viết sai chính tả tên hóa chất, miễn là vẫn có thể nhận biết được. Thí sinh cần cẩn thận hơn với những hóa chất có cách viết tương tự như ethene và ethane.

Để biết thêm thông tin cũng như tài liệu về những môn học này, vui lòng truy cập School Support Hub của Cambridge:

Câu hỏi chung về môn Khoa học

Tôi có thể làm bài thi thực hành nếu tôi là thí sinh tự do không?

Thí sinh tự do đều có thể làm bài thi thực hành Sinh học, Hóa học và Vật lý của Cambridge IGCSE (Cấu phần 5) và bài thi thay thế cho bài thực hành (Cấu phần 6). Thí sinh sẽ cần xác nhận với trường nơi mình sẽ tham gia kỳ thi về bài thi mình muốn tham gia.

Thí sinh có thể sử dụng thuật ngữ “Rate of reaction – tốc độ phản ứng” thay vì “speed of reaction” trong bài thi Hoá học hay không?

Có, cả hai thuật ngữ đều được chấp nhận.

Sự khác biệt giữa Combined Science và Coordinated Science là gì?

Combined Science (0653) là chứng chỉ IGCSE đơn, Coordinated Science (0654) là chứng chỉ IGCSE kép (tương đương với 02 chứng chỉ IGCSE).

Trung tâm Sarah Education hỗ trợ học sinh luyện thi IGCSE như thế nào?

Hiện tại, Sarah Education liên tục tổ chức các lớp luyện thi IGCSE gần như tất cả những môn học được giảng dạy tại các trường Cambridge tại Việt Nam.

Các lớp luyện thi IGCSE có thể là lớp hỗ trợ 1-1 hoặc lớp với quy mô rất nhỏ để hỗ trợ học sinh hiệu quả nhất.

Để được tư vấn sát nhất về lộ trình luyện thi IGCSE tại Sarah Education, quý phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ SĐT 0375.855.668/ 098.9327.808!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon