Chương trình IELTS

IELTS viết tắt cho International English Language Testing System, tạm dịch là Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế với 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết. IELTS là cuộc thi kiểm tra trình độ thông thạo Anh ngữ quan trọng và phổ biến nhất thế giới cho mục đích học tập, làm việc và định cư với hơn hai triệu thí sinh dự thi.

Đăng ký nhận tư vấn

Lý do lựa chọn Sarah Education

Cấu trúc bài thi IELTS

Listening

Tìm hiểu chi tiết

Reading

Tìm hiểu chi tiết

Writing

Tìm hiểu chi tiết

Speaking

Tìm hiểu chi tiết

Thông tin hữu ích về luyện thị ielts