Môn Khoa học (0846/0097)

Đây là một chương trình mới rất thú vị. Môn Khoa học thúc đẩy trí tò mò lâu dài của các em về thế giới tự nhiên và cho phép các em tìm kiếm những lời giải thích khoa học về các hiện tượng xung quanh.

Học sinh sẽ học những gì?

Học sinh sẽ suy nghĩ một cách khoa học và phát triển các kỹ năng thực hành cùng với kiến ​​thức và hiểu biết. Điều này góp phần rất quan trọng giúp các em giải thích thế giới xung quanh chúng ta. Nâng cao nhận thức của người học về khoa học trong thế giới xung quanh giúp các em phát triển ý thức rằng “khoa học là dành cho tôi”, đồng thời giúp kết nối học sinh với các chủ đề.

Cách tiếp cận này cung cấp cho học sinh kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để phát triển nhanh chóng về mặt hiểu biết khoa học trong các giai đoạn giáo dục sau này. Bên cạnh đó, môn học cũng giúp học sinh đưa ra các lựa chọn sáng suốt, bao gồm việc xem xét các vấn đề phát triển bền vững và đáp ứng những thách thức về môi trường mà chúng ta đang phải đối mặt.

Chương trình sẽ được giảng dạy như thế nào?

Chương trình giảng dạy này bao gồm sáu lĩnh vực chính được gọi là “cấu phần” kết hợp với nhau một cách toàn diện:

  • Sinh học – các sinh vật sống và cách chúng tương tác.
  • Hóa học – nghiên cứu về vật chất.
  • Vật lý – sự tương tác của vật chất và năng lượng.
  • Trái đất và Không gian – hành tinh Trái đất, hệ Mặt trời rộng hơn và xa hơn nữa.
  • Tư duy và Làm việc Khoa học – phát triển sự hiểu biết và kỹ năng về các mô hình và đại diện khoa học, tìm hiểu khoa học và làm việc thực tế.
  • Khoa học trong ngữ cảnh – giúp giáo viên chứng minh sự phù hợp và độc nhất của chương trình Khoa học của Cambridge với người học.

Hình thức Đánh giá

Với một loạt các bài đánh giá có sẵn cho môn học này bao gồm bài kiểm tra chất lượng định kỳ  (Progression Test) và bài kiểm tra chuyển cấp (Checkpoint) chương trình Tiểu học Cambridge, các trường có thể lựa chọn hình thức đánh giá phù hợp nhất cho học sinh của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon