Môn Tâm lý học AP (AP Psychology)

Nghiên cứu các ý tưởng, lý thuyết và phương pháp nghiên cứu khoa học về hành vi và các quá trình tâm lý. Học sinh sẽ xem xét các khái niệm tâm lý học thông qua việc đọc, thảo luận và học sinh sẽ phân tích dữ liệu từ các nghiên cứu tâm lý học.

Nội dung Khóa học

Unit 1: Scientific Foundations of Psychology

Học sinh sẽ tìm hiểu về cơ sở của lý thuyết tâm lý khi nghiên cứu hành vi và các quá trình tâm lý của con người và động vật cũng như tìm hiểu cách thiết kế và tiến hành nghiên cứu của các nhà tâm lý học.

Unit 2: Biological Bases of Behavior

Học sinh sẽ nghiên cứu hành vi và quá trình tâm lý từ góc độ sinh học và khám phá những tác động của sự tương tác giữa sinh học con người và môi trường sống.

Unit 3: Sensation and Perception

Học sinh sẽ nghiên cứu cách con người nhận thức và cảm nhận thế giới xung quanh thông qua các giác quan và chuyển những quan sát đó thành nhận thức ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và hành xử của chúng ta.

Unit 4: Learning

Học sinh sẽ tìm hiểu về lĩnh vực tâm lý học nghiên cứu cách học tập của con người và các loài động vật khác cũng như việc học tập thay đổi như thế nào trong suốt cuộc đời.

Unit 5: Cognitive Psychology

Học sinh sẽ nghiên cứu bản chất phức tạp về cách tác động của trí nhớ, trí thông minh và các quá trình tâm lý khác đến hành vi của con người.

Unit 6: Developmental Psychology

Học sinh sẽ nghiên cứu những thay đổi thể chất và xã hội trong cuộc đời của con người có thể ảnh hưởng như thế nào đến hành vi và các quá trình tâm lý từ nhiều khía cạnh khác nhau.

Unit 7: Motivation, Emotion, and Personality

Học sinh sẽ nghiên cứu tính cách thông qua lăng kính của các quá trình tâm lý và hành vi cũng như cách chúng tương tác để tạo ra nhân cách của một cá nhân.

Unit 8: Clinical Psychology

Học sinh sẽ tìm hiểu cách các nhà tâm lý học đánh giá, nghiên cứu và điều trị các chứng rối loạn tâm lý.

Unit 9: Social Psychology

Học sinh sẽ nghiên cứu cách con người tương tác trong các nhóm và các tình huống xã hội cũng như cách những người khác có thể ảnh hưởng đến hành vi và các quá trình tâm lý của một cá nhân.

Cấu trúc bài thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon