TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH AP

Advanced Placement Program – AP giúp học sinh sẵn sàng cũng như có sự chuẩn bị về mặt học thuật để theo đuổi những môn học trình độ đại học khi vẫn còn đang học trung học.

AP bao gồm các khóa học trình độ đại học mà các trường trung học có thể lựa chọn giảng dạy và tổ chức các bài thi tương ứng mỗi năm một lần.

Tổng quan chương trình AP:

 • 39 khóa học AP thuộc 7 nhóm môn học.
 • Mỗi khóa học AP được mô phỏng như một khóa nhập môn đại học tương ứng với môn học đó.
 • Mỗi khóa học đều hướng đến mục tiêu kỳ thi trình độ đại học tiêu chuẩn, hay kỳ thi AP.
 • Kỳ thi AP được tổ chức vào tháng 5 hàng năm tại các địa điểm khảo thí AP trên toàn thế giới.
 • Các trường học phải được Cơ quan Kiểm định Khóa học AP ủy quyền giảng dạy các khóa học AP đã được duyệt và sử dụng ký hiệu “AP”.

Ưu điểm

Tham gia các khóa học và kỳ thi AP giúp học sinh:

 • Làm nổi bật hồ sơ ứng tuyển đại học so với hồ sơ của những ứng viên khác. Những khóa học AP xuất hiện trên bảng điểm của học sinh cho thấy rằng học sinh đã thử thách bản thân bằng những khóa học khắt khe nhất với mình. Thành công trong kỳ thi AP cho thấy học sinh đã sẵn sàng học môn học ở bậc đại học.
 • Tích lũy tín chỉ đại học và/hoặc bỏ qua các khóa học nhập môn ở trường đại học. Hầu hết các trường đại học và cao đẳng hệ 4 năm ở Hoa Kỳ cũng như nhiều tổ chức tại hơn 100 quốc gia khác đều cấp tín chỉ cho những học sinh có điểm AP đạt yêu cầu. Tìm hiểu chính sách tín chỉ của trường tại đây.

CHƯƠNG TRÌNH AP HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Giáo viên tự soạn giáo án khóa học AP

Chương trình AP không cung cấp giáo trình/chương trình giảng dạy chi tiết cho các khóa học AP. College Board chỉ cung cấp bộ những yêu cầu chi tiết về nội dung kiến thức cần giảng dạy trong một khóa học trình độ đại học. Giáo viên AP thiết kế giáo án riêng theo những yêu cầu này. (Giáo viên cũng có thể chọn sử dụng chương trình giảng dạy đã có sẵn và đã được phê duyệt.). College Board xem xét mỗi thiết kế khóa học thông qua quy trình Kiểm định khóa học AP trước khi ủy quyền cho trường gọi đó là khóa học “AP”.

Giáo viên tự thiết kế khóa học AP theo hướng dẫn cần đảm bảo rằng mỗi khóa học đáp ứng những tiêu chuẩn giảng dạy ở bậc đại học, giúp chương trình AP trở nên linh hoạt và dễ tiếp cận đối với học sinh và trường học.

Kỳ thi AP đánh giá kiến thức và kỹ năng học được trong khóa học

Mỗi khóa học AP kết thúc bằng một kỳ thi AP. Một ủy ban chuyên gia thiết kế bài thi đồng thời cũng là ủy ban đã thiết kế khóa học.

Bài thi sẽ được những giáo sư cao đẳng, đại học và giáo viên AP có kinh nghiệm chấm điểm theo thang điểm từ 1 đến 5. Nhiều trường đại học ở Hoa Kỳ cấp tín chỉ đối với những bài thi AP đạt điểm 3 trở lên.

Kỳ thi AP được tổ chức tại các trường học và trung tâm khảo thí được ủy quyền. Hầu hết các trường trung học cung cấp các khóa học AP đều chọn tổ chức kỳ thi AP cho học sinh trong trường cũng như đối tượng học sinh bên ngoài muốn dự thi AP. Những trường không tổ chức thi AP thì có thể giới thiệu học sinh đến một địa điểm thi AP khác.

Đối tượng dự thi AP

Những học sinh nào đã sẵn sàng và có sự chuẩn bị về mặt học thuật để chấp nhận thử thách học chương trình học thuật nghiêm ngặt sẽ được xem xét đăng kí khóa học AP.

Tổ chức College Board khuyến khích loại bỏ rào cản hạn chế quyền tiếp cận các khóa học AP đối với học sinh thuộc các nhóm dân tộc, chủng tộc và kinh tế xã hội vốn ít tham gia học Chương trình AP. Các trường học nên đảm bảo sự đa dạng đối tượng học sinh trong lớp.

Mỗi khóa học AP nhất định đều có những điều kiện tiên quyết. Ví dụ, học sinh học môn AP Physics 1 phải hoàn thành xong môn hình học và sẽ theo học Đại số 2 hoặc một khóa học tương đương. Học sinh cần tìm hiểu thông tin từng khóa học.

Đối tượng giảng dạy chương trình AP

Không có yêu cầu chính thức hoặc yêu cầu phát triển chuyên môn bắt buộc đối với giáo viên dạy các khóa AP, ngoại trừ giáo viên dạy AP Seminar và AP Research phải hoàn thành một hội thảo hè và đào tạo trực tuyến.

Tuy nhiên, ngay cả khi không có những yêu cầu bắt buộc nào thì College Board khuyến nghị giáo viên AP nên tham gia phát triển chuyên môn về lĩnh vực của mình trước khi giảng dạy khóa học AP lần đầu tiên và định kỳ về sau.

Các dạng câu hỏi

– Câu hỏi trắc nghiệm

Đầu tiên, giảng viên đại học giảng dạy các khóa học đại học tương ứng với khóa học AP cụ thể và những giáo viên AP có kinh nghiệm soạn thảo những câu hỏi trắc nghiệm. Sau đó, Ủy ban phát triển sẽ xem xét lại các câu hỏi trắc nghiệm này để đảm bảo rằng:

 • Các câu hỏi tuân theo tiêu chuẩn về chất lượng và công bằng.
 • Các câu hỏi có độ khó phù hợp với các thí sinh dự thi.
 • Mỗi đề thi sẽ phân loại học sinh với các mức độ kiến thức và kỹ năng khác nhau.
 • Tỉ lệ phần trăm các câu hỏi trắc nghiệm từ các kỳ thi trước được sử dụng lại hàng năm, đảm bảo độ tin cậy về mặt thống kê của mỗi kỳ thi AP từ năm này sang năm khác.

– Câu hỏi tự luận

Các câu hỏi tự luận sẽ do chuyên gia nội dung ra đề và đánh giá. Để được chọn đưa vào kì thi, câu hỏi đó cần qua nhiều vòng xem xét và sửa đổi của ủy ban, quá trình này thường kéo dài hai năm.

– Nhiệm vụ cá nhân xuyên suốt khóa học

Một số khóa học AP như AP Computer Science Principles, AP Research, AP Seminar và AP Studio Art có bao gồm những nhiệm vụ cá nhân thực hiện xuyên suốt khóa học, thay cho hoặc bổ sung cho các câu hỏi trắc nghiệm hoặc câu hỏi tự luận.

Ủy ban phát triển những khóa học trên đã xem xét mọi khía cạnh của nhiệm vụ thực hiện trong quá trình học và từng câu hỏi tiềm năng để điều chỉnh cho phù hợp với khung chương trình, độ chính xác nội dung, sự phù hợp chi tiết kỹ thuật và các tiêu chí khác đảm bảo đánh giá toàn vẹn.

Thiết lập thang điểm và tính điểm

Điểm AP là sự kết hợp tỉ trọng điểm phần thi trắc nghiệm và phần thi tự luận, điểm cuối cùng sẽ được tính trên thang điểm 5.

– Thiết lập thang điểm AP

College Board sử dụng các bước dưới đây để xác định kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để đạt điểm 1, 2, 3, 4 và 5 trong một bài thi AP.

 1. Xây dựng mô tả kết quả.  Đầu tiên, một ủy ban gồm các giảng viên đại học dạy khóa học đại học tương đương sẽ xây dựng mô tả chi tiết về kết quả cần đạt được tương ứng với từng mức điểm — những mô tả này được gọi là mô tả kết quả (ALD).
 2. Tiến hành nghiên cứu thiết lập tiêu chuẩn.  Trong quá trình nghiên cứu thiết lập tiêu chuẩn, một hội đồng gồm 15 giảng viên và giáo viên sẽ xem xét các ALD và xác định số lượng câu trả lời chính xác cần đạt được tại từng mức kết quả. Những điểm này trở thành ngưỡng điểm cho từng điểm số AP.
 3. Tiến hành nghiên cứu so sánh với bậc đại học. Ủy ban trên cũng sẽ tổ chức các phần của kỳ thi AP dành cho học sinh trong khóa học đại học có liên quan; điểm AP của học sinh có tương quan với điểm cuối khóa. Kết quả của cả hai nghiên cứu trên thiết lập các tiêu chuẩn và làm cơ sở để xác lập ngưỡng điểm cho kì thi AP liên quan.

Quy trình này đảm bảo kết quả của kì thi AP phù hợp với kỳ vọng của giảng viên đại học. Trong khi các trường cao đẳng và đại học chịu trách nhiệm xây dựng chính sách tín chỉ của riêng họ, thì điểm AP cho biết mức độ đủ điều kiện của học sinh để nhận được tín chỉ đại học:

Điểm AP Mức yêu cầu Mức điểm tương đương  bậc đại học
5 Tuyệt đối đạt yêu cầu A+ or A
4 Rất đạt yêu cầu  A-, B+ hoặc B
3 Đạt yêu cầu  B-, C+ hoặc C
2 Gần đạt yêu cầu
1 Không đạt yêu cầu

 

Cách chấm điểm AP

Phần thi trắc nghiệm được chấm bằng máy tính. Phần thi tự luận và phần đánh giá xuyên suốt khóa học (nếu có) sẽ do các giáo viên AP và giảng viên đại học có kinh nghiệm giảng dạy các khóa học đại học tương ứng chấm điểm. Hầu hết bài thi được chấm điểm tại địa điểm chấm thi hàng năm, trong khi một tỉ lệ nhỏ được chấm điểm trực tuyến. Khoảng một nửa số giám khảo chấm thi là giảng viên đại học. Giám khảo chấm thi được lựa chọn đảm bảo sự cân bằng về giới tính, chủng tộc, dân tộc, địa điểm và bối cảnh trường học, số năm kinh nghiệm giảng dạy và các yếu tố khác.

Trưởng ban giám khảo chấm thi của mỗi kì thi xây dựng các tiêu chí chấm điểm đối với phần thi tự luận, giám sát hoạt động chấm thi hàng ngày và chọn giám khảo chấm thi và trưởng nhóm giám khảo. Vị trí này luôn do một giảng viên cao đẳng hoặc đại học đảm nhận.

Giám khảo chấm thi phải trải qua một khóa đào tạo nghiêm ngặt để đảm bảo họ hiểu cặn kẽ các tiêu chuẩn chấm điểm. Công việc của giám khảo chấm thi đều được giám sát để đảm bảo tính công bằng và nhất quán.

Các phiên bản đề thi khác nhau

Mỗi năm, Chương trình AP xây dựng và quản lý nhiều phiên bản đề thi cho mỗi môn học AP.  Mỗi phiên bản đều có chung định dạng, số lượng câu hỏi và loại câu hỏi.

Thiết kế nhiều phiên bản đề thi mang lại lợi ích cho cộng đồng AP:

 • Các trường có quyền lựa chọn tổ chức thi muộn cho học sinh bị ảnh hưởng trong những trường hợp đặc biệt;
 • Giảm thiểu đáng kể nguy cơ phát tán đề thi do sự chênh lệch múi giờ;

Bảo mật câu hỏi

Chỉ một bộ đề thi tự luận phổ biến nhất được đăng trên trang web của College Board hai ngày sau kỳ thi. Một số môn có thể đăng tải nhiều hơn một bộ đề thi. Giáo viên và học sinh chỉ thảo luận những câu hỏi trong bộ đề thi này. Những phiên bản đề thi khác không được công bố công khai và được bảo mật. Học sinh và giáo viên lưu ý rằng không phải tất cả các phiên bản đề thi tự luận khác nhau đều được công bố trực tuyến, vì vậy trước khi thảo luận bất kì bộ đề thi nào, hãy kiểm tra lại trên trang web chính thức của College Board.

Tại sao một số môn học xác định lại có nhiều hơn một bộ đề thi tự luận trên trang web của College Board 2 ngày sau kì thi?

Với một số môn học, nhiều bộ đề thi (không chỉ một bộ đề) có thể được sử dụng vào ngày dự thi theo lịch định kì để giảm nguy cơ phát tán nội dung thi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon