Câu hỏi ví dụ GED Geometry Plus

Tìm độ dài cạnh khi đã biết diện tích hoặc chu vi (Side lengths of shapes when given the area or perimenter)

Tìm diện tích và chu vi của hình trong không gian hai chiều (Area and perimeter of two-dimensional shapes)

 

Diện tích, chu vi, bán kính và đường kính của hình tròn (Area, circumference, radius, and diameter of a circle)

Định lý Py-ta-go (Pythagorean theorem)

Thể tích và diện tích bề mặt của hình trong không gian ba chiều (Volume and surface area of three-dimensional shapes)

Dữ liệu đồ thị bao gồm đồ thị, bảng biểu, v.v. (Graphical data including graphs, tables, and more)

Trung bình, trung vị, tần suất xuất hiện cao nhất và miền giá trị của tập số (Mean, median, mode, and range)

Kĩ thuật đếm (Counting techniques)

Xác suất của một sự kiện (Probability of an event)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon