CAMBRIDGE IGCSE

Chứng chỉ giáo dục Trung học quốc tế (International General Certificate of Secondary Education- IGCSE) là bằng cấp phổ biến trên thế giới dành cho học sinh từ 14 đến 16 tuổi, được công nhận bởi các trường đại học và nhà tuyển dụng hàng đầu trên thế giới. Chương trình IGCSE được giảng dạy trong 2 năm (Lớp 10 và Lớp 11). Sau khi hoàn thành chương trình học 2 năm, học sinh sẽ tham dự kì thi do Trung tâm khảo thí đại học Cambridge tổ chức (CIE).

Những câu hỏi chung thường gặp

Đăng kí dự thi

Chấm điểm và đánh giá

     

Nguồn học liệu

Giảng dạy

Cambridge ICE

     

Phụ huynh và học sinh – Kết quả và chứng chỉ thi

Hoá học (Chemistry)

Khoa học máy tính (Computer Science)

Tiếng Anh – Ngôn ngữ thứ nhất (English – First Language)

Tiếng Anh – Ngôn ngữ thứ hai ( English as a Second Language)

Văn học Anh (English Literature)

Doanh nghiệp (Enterprise)

Địa lý (Geography)

Quan điểm toàn cầu (Global Perspectives

Lịch sử (History)

Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT)

Toán học (Mathematics)

Khoa học (Sciences)

Xã hội học (Sociology)

Sinh học (Biology)​