Tổng quan chương trình AP:

  • Có 39 khóa học AP thuộc 7 nhóm môn học.
  • Mỗi khóa học AP được mô phỏng như một khóa nhập môn đại học tương ứng với môn học đó.
  • Mỗi khóa học đều hướng đến mục tiêu kỳ thi trình độ đại học tiêu chuẩn, hay kỳ thi AP.
  • Kỳ thi AP được tổ chức vào tháng 5 hàng năm tại các địa điểm khảo thí AP trên toàn thế giới.
  • Các trường học phải được Cơ quan Kiểm định Khóa học AP ủy quyền giảng dạy các khóa học AP đã được duyệt và sử dụng ký hiệu “AP”.
Đăng ký nhận tư vấn

Lý do lựa chọn Sarah Education

Tổng quan các khóa học được hỗ trợ tại Sarah Education

Môn AP English Language and Composition

Tìm hiểu về cấu trúc và các yếu tố lập luận khi phát triển kỹ năng đọc và viết phản biện. Học sinh sẽ đọc và phân tích các tác phẩm phi hư cấu thuộc nhiều thời kỳ khác nhau và viết các bài luận với các mục đích khác nhau như giải thích một ý tưởng, tranh luận một quan điểm hoặc thuyết phục người đọc một vấn đề.

Tìm hiểu ngay

Môn AP European History

Nghiên cứu sự phát triển về văn hóa, kinh tế, chính trị và xã hội hình thành nên Châu Âu từ khoảng năm 1450 đến nay. Học sinh sẽ phân tích các văn bản, các nguồn trực quan và các bằng chứng lịch sử khác và viết bài luận thể hiện lập luận lịch sử.

Tìm hiểu ngay

Môn AP Human Geography

Khám phá cách con người đã hiểu biết, sử dụng và thay đổi bề mặt Trái đất. Học sinh sẽ sử dụng các công cụ và quá trình tư duy của các nhà địa lý để xem xét các mô hình dân số, di cư và sử dụng đất của con người.

Tìm hiểu ngay

Môn AP Macroeconomics

Nghiên cứu những nguyên tắc kinh tế học áp dụng cho toàn bộ hệ thống kinh tế. Học sinh sẽ sử dụng đồ thị, biểu đồ và dữ liệu để phân tích, mô tả và giải thích các khái niệm kinh tế.

Tìm hiểu ngay

Môn AP Microeconomics

Nghiên cứu các nguyên tắc kinh tế học áp dụng cho hành vi của các cá nhân trong một hệ thống kinh tế. Học sinh sẽ sử dụng đồ thị, biểu đồ và dữ liệu để phân tích, mô tả và giải thích các khái niệm kinh tế.

Tìm hiểu ngay

Môn AP Psychology

Nghiên cứu các ý tưởng, lý thuyết và phương pháp nghiên cứu khoa học về hành vi và các quá trình tâm lý. Học sinh sẽ xem xét các khái niệm tâm lý học thông qua việc đọc, thảo luận và học sinh sẽ phân tích dữ liệu từ các nghiên cứu tâm lý học.

Tìm hiểu ngay

Môn AP World History: Modern

Nghiên cứu sự phát triển về văn hóa, kinh tế, chính trị và xã hội đã hình thành thế giới từ khoảng năm 1200 sau công nguyên cho đến nay. Học sinh sẽ phân tích các văn bản, các nguồn trực quan và các bằng chứng lịch sử khác và viết các bài luận thể hiện các lập luận lịch sử.

Tìm hiểu ngay

Môn AP Calculus AB và AP Calculus BC

Tìm hiểu khái niệm, phương pháp và ứng dụng của phép tính vi phân và tích phân. Học sinh sẽ tìm hiểu cơ sở lý thuyết và giải quyết bài toán bằng cách áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học

Tìm hiểu ngay

Môn AP Computer Science A

Làm quen với các khái niệm và công cụ của khoa học máy tính khi học sinh học một phần ngôn ngữ lập trình Java. Học sinh sẽ thực hành thiết kế, viết và kiểm tra các chương trình máy tính giúp giải quyết vấn đề hoặc hoàn thành nhiệm vụ.

Tìm hiểu ngay

Môn AP Computer Science Principles

Tìm hiểu các nguyên tắc làm nền tảng cho khoa học máy tính và phát triển kỹ năng tư duy mà các nhà khoa học máy tính sử dụng. Học sinh làm việc độc lập và làm việc theo nhóm để giải quyết các vấn đề trong đời sống theo cách sáng tạo thông qua sử dụng các công cụ và quy trình tính toán.

Tìm hiểu ngay

Môn AP Statistics

Tìm hiểu các khái niệm và công cụ chính được sử dụng để thu thập, phân tích và rút ra kết luận từ dữ liệu. Học sinh sẽ tìm hiểu số liệu thống kê thông qua những cuộc thảo luận và các hoạt động, đồng thời học sinh cũng sẽ thiết kế các cuộc khảo sát và thử nghiệm.

Tìm hiểu ngay

Môn AP Biology

Nghiên cứu các nguyên tắc, lý thuyết và quy trình khoa học cốt lõi chi phối các cơ thể sống và hệ thống sinh học. Học sinh sẽ thực hành trong phòng thí nghiệm để điều tra các hiện tượng tự nhiên.

Tìm hiểu ngay

Môn AP Chemistry

Tìm hiểu các khái niệm cơ bản của hóa học bao gồm cấu trúc và trạng thái của vật chất, lực nội phân tử và phản ứng. Học sinh sẽ thực hiện các cuộc điều tra trong phòng thí nghiệm và sử dụng các phép tính hóa học để giải quyết vấn đề.

Tìm hiểu ngay

Môn AP Physics 1: Algebra-Based

Tìm hiểu các nguyên tắc vật lý cơ bản khi học sinh học cơ học Newton; công, năng lượng và công suất; sóng cơ học và âm thanh; các mạch đơn giản. Học sinh sẽ thực hiện các công việc trong phòng thí nghiệm để điều tra hiện tượng.

Tìm hiểu ngay

Môn AP Physics 2: Algebra-Based

Mở rộng hiểu biết về các chủ đề như chất lỏng; nhiệt động lực học; lực điện trường và thế năng; mạch điện; từ tính và cảm ứng điện từ; hình học và quang học vật lý; vật lý lượng tử, nguyên tử và hạt nhân. Học sinh sẽ thực hiện các hoạt động trên lớp và thực hành trong phòng thí nghiệm

Tìm hiểu ngay

Môn AP Physics C: Electricity and Magnetism

Tìm hiểu các khái niệm như tĩnh điện, chất dẫn điện, tụ điện và chất điện môi, mạch điện, từ trường và điện từ. Học sinh sẽ thực hành trong phòng thí nghiệm và thực hiện các hoạt động trên lớp để điều tra các hiện tượng và sử dụng phép tính để giải quyết vấn đề.

Tìm hiểu ngay

Môn AP Physics C: Mechanics

Tìm hiểu các khái niệm như động học; các định luật chuyển động của Newton, công, năng lượng và công suất; hệ thống các hạt và động lượng tuyến tính; chuyển động quay; dao động và lực hấp dẫn.

Tìm hiểu ngay

Thông tin hữu ích về chương trình AP