Chương trình SAT

SAT (Scholastic Assesment Test/ Scholastic Aptitude Test) là một trong những kỳ thi chuẩn hóa dùng để xét tuyển vào các trường Đại học của Mỹ. SAT được quản lý bởi tổ chức phi lợi nhận College Board của Hoa Kỳ, và được phát triển bởi tổ chức ETS – Educational Testing Service (Viện khảo thí giáo dục Hoa Kỳ).

Đăng ký nhận tư vấn

Lý do lựa chọn Sarah Education

Cấu trúc bài thi SAT

SAT bao gồm 3 bài thi với tổng thời lượng là 3 tiếng: (1) Bài thi Đọc, (2) Bài thi Viết và Ngôn ngữ, và (3) Bài thi Toán.

Reading

Tìm hiểu thêm

Writing &  lANGUAGE

Tìm hiểu thêm

Math

Tìm hiểu thêm

Thông tin hữu ích về sat