chương trình IBDP

Chương trình Tú tài Quốc tế IB (International Baccalaureate Diploma Programme – Sau đây được gọi tắt là Chương trình IB) là chương trình đánh giá dành cho học sinh từ 16 đến 19 tuổi. Chương trình IB được các trường đại học hàng đầu thế giới đánh giá cao.

Đăng ký nhận tư vấn

Lý do lựa chọn Sarah Eduaction

Chương trình học

bao gồm phần DP core và 06 nhóm môn học.

Thông tin hữu ích về chương trình IB