Chương trình Cambridge

Chương trình Cambridge dạy và cấp bằng các môn cơ bản từ bậc Tiểu học đến Trung học theo tiêu chuẩn giáo dục Anh. Chương trình chịu sự quản lý của Hội đồng Khảo thí quốc tế Cambridge (CAIE) và được lưu hành trên toàn cầu.

Khám phá ngay

Chương trình tiếng Anh Cambridge

Lộ trình tiếng Anh để đạt các chứng chỉ Cambridge cung cấp từ Pre A1 đến C2. Các chương trình học đúng mục tiêu giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí

Khám phá ngay