CAMBRIDGE INTERNATIONAL AS & A LEVEL

Với Chứng chỉ Quốc tế AS và A Level của Cambridge, mỗi năm đã có hàng nghìn học sinh trên toàn thế giới được nhận vào học tại những trường đại học hàng đầu. Nội dung chương trình cung cấp kiến thức chuyên sâu về mỗi môn học, đồng thời xây dựng kỹ năng tư duy độc lập.

Những câu hỏi chung thường gặp

Chấm điểm và đánh giá

Giảng dạy

Phụ huynh và học sinh – Kết quả và chứng chỉ thi

Quan điểm toàn cầu (Global Perspectives)

Toán học (Mathematics)

  

Truyền thông (Media Studies)

 

 

 

 

Khoa học (Sciences)

Xã hội học (Sociology)

Du lịch và lữ hành (Travel and Tourism)

Mỹ thuật & Thiết kế (Art & Design)