Bổ trợ kiến thức và luyện thi

Trung tâm Sarah sẽ hỗ trợ học sinh lấp các lỗ hổng kiến thức các môn học. Song song với việc củng cố kiến thức trên lớp, học sinh sẽ được luyện đề thi để chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi thật 

Tư vấn du học

Đội ngũ giáo viên và nhân viên tư vấn du học của Trung tâm sẽ đồng hành cùng học sinh và phụ huynh trong quá trình nộp hồ sơ tuyển sinh Đại học

Tư vấn lựa chọn môn học

Học sinh sẽ được Trung tâm tư vấn lưa chọn các môn học phù hợp

services-2