Môn Toán học (Cambridge International AS and A Level Mathematics – 9709)

Môn Toán AS & A level phát triển bộ các kỹ năng chuyển đổi. Những kỹ năng này gồm có kỹ năng làm việc với thông tin toán học cũng như khả năng suy nghĩ logic và độc lập, xem xét độ chính xác, mô hình hóa các tình huống theo tư duy toán học, phân tích kết quả và phản ánh những phát hiện.

Học sinh có thể áp dụng những kỹ năng này vào nhiều môn học và sử dụng tốt những kĩ năng đó khi học lên bậc đại học hoặc ngay cả khi bắt đầu đi làm.

Học sinh có thể lựa chọn 2 phương án dự thi môn Toán như sau:

  • Phương án 1: Học sinh sẽ thi Đề thi Pure, Mechanics, Probability & Statistics (Đề 1, 3, 4 và 5) hoặc
  • Phương án 2: Học sinh sẽ thi Đề thi Pure, Probability & Statistics (Đề 1, 3, 5 và 6).

Lưu ý:  Học sinh không thể kết hợp lựa chọn thi Đề 4 (Paper 4) và Đề 6 (Paper 6) vì Đề 6 yêu cầu phải có kiến thức trước ở Đề 5 (Paper 5).

Thí sinh tự do có thể dự thi môn học này.

 

Đánh giá

Paper 1 Paper 4
Pure Mathematics 1

1 hour 50 minutes – 75 marks

 

10 to 12 structured questions based on the

Pure Mathematics 1 subject content

Written examination

Externally assessed

60% of the AS Level

30% of the A Level

Compulsory for AS Level and A Level

Mechanics

1 hour 15 minutes – 50 marks

 

6 to 8 structured questions based on the

Mechanics subject content

Written examination

Externally assessed

40% of the AS Level

20% of the A Level

Offered as part of AS Level or A Level

Paper 2 Paper 5
Pure Mathematics 2

1 hour 15 minutes – 50 marks

 

6 to 8 structured questions based on the

Pure Mathematics 2 subject content

Written examination

Externally assessed

40% of the AS Level

Offered only as part of AS Level

Probability & Statistics 1

1 hour 15 minutes – 50 marks

 

6 to 8 structured questions based on the

Probability & Statistics 1 subject content

Written examination

Externally assessed

40% of the AS Level

20% of the A Level

Compulsory for A Level

Paper 3 Paper 6
Pure Mathematics 3

1 hour 50 minutes – 75 marks

 

9 to 11 structured questions based on the

Pure Mathematics 3 subject content

Written examination

Externally assessed

30% of the A Level only

Compulsory for A Level

Probability & Statistics 2

1 hour 15 minutes – 50 marks

 

6 to 8 structured questions based on the

Probability & Statistics 2 subject content

Written examination

Externally assessed

20% of the A Level only

Offered only as part of A Level

Câu hỏi chung thường gặp về mônToán học ( Cambridge International AS and A Level Mathematics)

Kì thi môn Toán diễn ra vào thời gian nào?

Kì thi diễn ra vào đợt tháng 3 (chỉ tổ chức ở Ấn Độ), đợt tháng 6 và tháng 11.

Thí sinh có thể dự thi một hay ba bài thi trong 1 kì thi?

Các thí sinh chỉ có thể tham dự mỗi kì thi với các tùy chọn tương ứng với các tổ hợp cấu phần thi được đưa ra trong trong cuốn chương trình giảng dạy AS/A Level (syllabus booklet). Các thí sinh dự thi môn Toán chương trình AS phải làm 2 bài thi. Các thí sinh tham dự kì thi Toán A Level phải làm 4 bài thi, trong đó 2 bài thi (Bài thi 1 và bài thi 4 hoặc bài thi 1 và bài thi 6) có thể dự thi trong kì thi AS (trong vòng 13 tháng).

Thí sinh được sử dụng danh sách công thức Toán học nào trong phòng thi khi dự thi chương trình AS/A Level?

Các thí sinh dự kì thi AS và A Level được sử dụng Danh sách Công thức và Bảng phân bố chuẩn (MF19), nội dung danh sách này có xuất hiện trong cuốn chương trình giảng dạy. Danh sách MF19 được gửi đến các trường khi cần dưới dạng gói tài liệu hành chính trước kì thi.

Điểm AS thông qua bài thi 1 và bài thi 2 (Paper 1 + Paper 2) có thể được chuyển tiếp điểm sang điểm A Level không?

Điểm AS chỉ có thể được chuyển tiếp sang điểm A Level nếu thí sinh dự thi phần P1 và M1 (Pure 1 và Mechanics 1- Component 1 và 4) hoặc P1 + S1 (Pure 1 và Statistics 1- Component 1 và 5) (xem cuốn chương trình giảng dạy). Vì phần P2 (Pure 2- Component 2) không phải là một kết hợp hợp lệ nào trong cấu phần A Level nên thí sinh không thể chuyển tiếp điểm AS nếu chọn P1 + P2 sang điểm A Level. Các thí sinh đã nhận điểm AS với bài thi P1 + P2 thì thí sinh cần phải thi tiếp đầy đủ nhóm bốn bài thi nữa để nhận điểm A Level.

Máy tính bỏ túi loại nào có thể được sử dụng trong phòng thi?

Thí sinh được sử dụng máy tính bỏ túi có chức năng ‘khoa học’ tiêu chuẩn để sử dụng trong kỳ thi. Thí sinh không được phép sử dụng máy tính và máy tính bỏ túi có khả năng thao tác đại số hoặc vẽ đồ thị. Máy tính bỏ túi phải đáp ứng các quy định trong Sổ tay Cambridge (Cambridge Handbook).

Trung tâm Sarah Education hỗ trợ học sinh luyện thi A Level như thế nào?

Hiện tại, Sarah Education liên tục tổ chức các lớp luyện thi A Level gần như tất cả những môn học được giảng dạy tại các trường Cambridge tại Việt Nam.

Các lớp luyện thi A Level có thể là lớp hỗ trợ 1-1 hoặc lớp với quy mô rất nhỏ để hỗ trợ học sinh hiệu quả nhất.

Để được tư vấn sát nhất về lộ trình luyện thi A Level tại Sarah Education, quý phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ SĐT 0375.855.668/ 098.9327.808!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon