Khoa học tự nhiên (Sciences)

Học sinh cần lựa chọn ít nhất 1 môn học thuộc nhóm 4.

Có 6 môn học bao gồm:

  • Sinh học
  • Khoa học máy tính
  • Hóa học
  • Công nghệ thiết kế
  • Vật lý
  • Khoa học về sức khỏe, thể dục, thể thao

Môn học liên ngành

  • Xã hội và hệ thống môi trường (Environmental systems and societies) đáp ứng các yêu cầu của nhóm 3 và nhóm 4 (xem phần môn học bổ sung).

Học sinh khám phá các khái niệm, lý thuyết, mô hình và kỹ thuật làm nền tảng cho mỗi môn học và thông qua đó phát triển sự hiểu biết của mình về phương pháp khoa học.

Một dự án bắt buộc khuyến khích học sinh đánh giá các tác động khoa học tới môi trường, xã hội và đạo đức. Bài tập này mang tính hợp tác và liên ngành, tạo cơ hội cho học sinh khám phá các giải pháp khoa học cho các câu hỏi toàn cầu.

Trung tâm Sarah Education hỗ trợ học sinh luyện thi IB như thế nào?

Hiện tại, Sarah Education liên tục tổ chức các lớp luyện thi IB cả online và offline.

Các lớp luyện thi IB có thể là lớp hỗ trợ 1-1 hoặc lớp với quy mô rất nhỏ để hỗ trợ học sinh hiệu quả nhất.

Để được tư vấn sát nhất về lộ trình luyện thi IB tại Sarah Education, quý phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ SĐT 0375.855.668 (Ms Mây)!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon