Thông tin về đăng kí thi lại cho học sinh quốc tế

Tại sao thực hiện đúng việc đăng kí thi lại đóng vai trò quan trọng?

Khi hiểu đúng về đăng kí thi lại nghĩa là trường có thể tuân thủ thời hạn đăng kí dự thi chính xác và không bị tính phí đăng kí muộn không đáng có. Các trường và thí sinh đôi khi cho rằng ‘thi lại’ chỉ là việc thí sinh dư thi một môn học thêm một lần nữa. Tuy nhiên, CIE có nêu ra định nghĩa cụ thể ‘thi lại’ thực tế là gì.

Đăng kí thi lại nghĩa là gì?

Việc đăng kí dự thi được coi là dự thi lại khi đáp ứng cả hai điều kiện sau:

Kì thi có thời hạn đăng ký thi tách biệt với thời hạn đăng kí dự thi thông thường.

Thí sinh sẽ dự thi môn học mà thí sinh đã từng thi trong kì thi liền trước đó.

Kì thi nào có thời hạn đăng kí dự thi lại?

Chỉ riêng kì thi lại tháng 11 mới có thời hạn đăng kí dự thi riêng biệt. Các trường không cần phải thông báo cho CIE nếu có đăng kí dự thi lại vào kì thi tháng 6.

Kì thi lại tháng 11 có thời hạn đăng kí riêng biệt vì kết quả kì thi tháng 6 luôn được công bố vài ngày trước thời hạn đăng kí dự thi lần đầu của kì thi tháng 11. Do đó, CIE đưa ra thời hạn đăng ký thi lại muộn hơn, cho phép các trường có thêm thời gian quyết định thí sinh nào sẽ đăng ký thi lại vào kì thi tháng 11.

Khoảng thời gian giữa thời điểm công bố kết quả kì thi tháng 11 và thời hạn đăng kí dự thi kì thi tháng 6 có nghĩa là không cần thời hạn đăng kí thi lại riêng biệt cho kì thi tháng 6.

Nếu thí sinh dự thi cùng một môn học như trong kì thi trước đó nhưng lại khác về cấu phần thi thì trường hợp này có được gọi là thi lại không?

Có. mọi đăng ký dự thi tháng11 đối với môn học mà thí sinh đã từng dự thi trong kì thi tháng 6 đều được coi là thi lại. Thí sinh không cần phải thi lại đúng cấu phần thi giống lần thi trước.

Các thí sinh chuyển tiếp điểm từ kì thi tháng 6 sang kì thi tháng 11 cũng được gọi là thi lại. Như vậy, thi lại bao gồm cả trường hợp các thí sinh sẽ hoàn thành chương trình trình A Level theo hình thức đánh giá theo giai đoạn, nghĩa là các thí sinh dự thi các cấu phần thi AS vào kì thi tháng 6 và hoàn thành kì thi A Level vào tháng 11.

Nếu các trường không thông báo với CIE rằng lần đăng kí dự thi là lần thi lại thì các trường có thể bổ sung thông tin sau đó không?

Không thể thay đổi mục đăng kí thi lại ngay khi trường vừa mới nộp đăng kí dự thi. Nếu trường không thông báo cho CIE rằng lần đăng kí dự thi đó là lần thi lại bằng cách đánh dấu vào ô “Retake” thì CIE sẽ tính phí đăng kí dự thi muộn (đối với những đăng kí dự thi quá thời hạn đăng ký đầu tiên).

Điều gì sẽ xảy ra nếu không điền đầy đủ các thông tin chi tiết về thí sinh và trường học của thí sinh trước đó khi nộp đăng kí thi lại?

Trường luôn phải gửi thông tin chi tiết về thí sinh và trường học của thí sinh trước đó khi tiến hành đăng kí dự thi lại. Nếu không có những thông tin này, CIE không thể xác minh lần đăng kí dự thi đó có phải là lần thi lại hay không. Nếu không cung cấp những thông tin này, trường sẽ bị tính phí đăng kí muộn (nếu quá hạn đăng ký lần đầu tiên đối với kì thi đó).

Ví dụ:

Ví dụ 1:

Một thí sinh đã dự thi môn Vật lý IGCSE (Mã môn học 0625) trong kì thi tháng 6 và muốn cải thiện kết quả thi của mình bằng cách dự thi tổ hợp cấu phần thi 0625 khác trong kì thi tháng 11 kế tiếp. Đây là một ví dụ về đăng kí thi lại.

Ví dụ 2:

Một thí sinh đã thi môn Vật lý IGCSE (0625) trong kì thi tháng 11 và muốn cải thiện kết quả của mình bằng cách dự thi tổ hợp cấu phấn thi 0625 khác trong kì thi tháng 6 tiếp theo.

Đây không phải là trường hợp thi lại vì kì thi tháng 6 không có thời hạn đăng ký thi lại riêng biệt.

Ví dụ 3:

Một thí sinh đã thi các cấu phần thi AS môn Toán (Mã môn học 9709) trong kì thi tháng 6 và muốn chuyển tiếp các điểm AS và hoàn thành các cấu phần thi A2 môn học này trong kì thi tháng 11 kế tiếp để có kết quả A Level đầy đủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon