Ví dụ phần thi đọc viết A2 Flyers

Nối từ với định nghĩa (Matching words to definitions)

 

Đoạn hội thoại tiếp diễn với câu trả lời trắc nghiệm (Continuous dialogue with multiple-choice responses)

Điền vào chỗ trống (Gapped text)

Câu hỏi trắc nghiệm (Multiple-choice cloze)

Hoàn thành câu dựa vào một câu chuyện (Sentence completion based on a story)

Điền từ (Open cloze)

Thực hành viết (Productive writing)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon