Ví dụ minh họa phần thi đọc – viết Pre A1 Starters

Nhận diện từ vựng Đúng/Sai (True/false vocabulary recognition)

Đọc hiểu dựa vào bức tranh (Reading comprehension based on a picture)

Chính tả (Spelling)

Trắc nghiệm (Multiple-choice cloze)

Trả lời câu hỏi dựa vào câu chuyện bằng hình ảnh (Answer questions based on a picture story)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon