Câu hỏi thường gặp về Môn IGCSE Văn học Anh (English Literature – 0475 & 0992)

Thí sinh có thể làm TẤT CẢ các câu hỏi dựa trên đoạn văn hoặc TẤT CẢ các câu hỏi dựa trên bài luận trong Cấu phần 1 và Cấu phần 2 không?

Thí sinh dự thi Cấu phần 1 phải trả lời một câu hỏi thuộc Phần A (Thơ) và một câu hỏi thuộc Phần B (Văn xuôi). Không có yêu cầu trả lời cả câu hỏi dựa trên đoạn văn và bài luận.

Thí sinh tham gia Cấu phần 2 phải trả lời một câu hỏi dựa trên đoạn văn và một câu hỏi tự luận.

Tại sao các Đề thi Mẫu (Specimen Papers) không chứa những câu hỏi về các tác phẩm cho trước (Set Texts)?

Do các tác phẩm cho trước trong các Chương trình Văn học Cambridge IGCSE được cập nhật thường xuyên nên CIE không phát hành các tài liệu tham khảo mới cho mỗi kỳ thi hoặc  tác phẩm cho trước. Các tài liệu mới sẽ chỉ được phát hành nếu có sự thay đổi về cách đánh giá điểm hoặc cấu trúc chương trình. Specimen papers có sẵn trên các trang môn học của trang web của CIE và School Support Hub được thiết kế để sử dụng cho tất cả kỳ thi và có thể không thể hiện danh sách nội dung hiện tại.

Specimen papers cung cấp thông tin về các dạng câu hỏi sẽ xuất hiện trong bài thi chính thức. Từ đó, giáo viên và thí sinh có thể xác định được cấu trúc và công thức đặc trưng của đề thi môn Văn học Anh.

Ngoài các specimen papers, các đề thi của những năm trước cũng có sẵn trên School Support Hub để giúp học sinh hiểu hơn về dạng câu hỏi có thể được hỏi trong bài thi Văn học Anh. Giáo viên cũng có thể biên soạn bộ câu hỏi để thảo luận và chia sẻ về các nội dung set text cụ thể trên diễn đàn Văn học Anh trên School Support Hub.

Thí sinh có thể sử dụng từ điển khi làm bài thi không?

Thí sinh có thể sử dụng từ điển dịch đơn giản, trừ khi bị cấm như được nêu rõ trong Chương trình giảng dạy.

Các tác phẩm cho trước của môn văn học Anh cho kỳ thi 2020-2021 là gì?

Các tác phẩm cho trước có thể thay đổi qua các năm. Trong trường hợp một Chương trình giảng dạy được công bố cho một số năm học, các tác phẩm cho trước vẫn có thể thay đổi từ năm thứ nhất sang năm thứ hai. Giáo viên phải đọc toàn bộ Chương trình trước khi họ bắt đầu giảng dạy, và kiểm tra danh sách  tác phẩm cho trước cho năm mà thí sinh sẽ tham gia kỳ thi. Vui lòng tham khảo phần liên quan của Chương trình, bao gồm các năm thi của thí sinh để biết danh sách  tác phẩm cho trước cho các Cấu phần thi riêng lẻ.

Thí sinh có phải học tất cả các tác phẩm cho trước đã được liệt kê trong Chương trình không?

Thí sinh không phải học tất cả các tác phẩm cho trước đã được liệt kê trong Chương trình. Mặc dù không có giới hạn về số lượng tác phẩm có thể nghiên cứu, một học sinh thông thường sẽ học từ ba đến năm tác phẩm, tùy thuộc vào sự kết hợp của các bài thi tham gia.

  • Cấu phần 1 – Thơ và Văn xuôi

Thí sinh trả lời các câu hỏi về hai tác phẩm, một phần A (Thơ) và một phần B (Văn xuôi). Trong phần A, một tập hợp văn bản tạo thành 15 bài thơ và có ba bộ sưu tập để lựa chọn. Các thí sinh cần chuẩn bị các câu trả lời về 15 bài thơ được liệt kê ở một trong ba tuyển tập. Trong Phần B, tác phẩm cho trước có thể là một tiểu thuyết HOẶC một tuyển tập gồm 10 truyện ngắn.

  • Cấu phần 2 – Kịch

Thí sinh trả lời các câu hỏi về hai tác phẩm kịch. Tác phẩm cho trước là một trong những vở kịch được liệt kê trong Chương trình.

  • Cấu phần 3 – Kịch (Văn bản mở)

Thí sinh trả lời một câu hỏi về một tác phẩm cho trước. Tác phẩm cho trước là một trong những vở kịch được liệt kê trong Chương trình.

  • Cấu phần 4 – Không được dự đoán

Không có tác phẩm cho trước nào cho Cấu phần 4.

Trung tâm Sarah Education hỗ trợ học sinh luyện thi IGCSE như thế nào?

Hiện tại, Sarah Education liên tục tổ chức các lớp luyện thi IGCSE gần như tất cả những môn học được giảng dạy tại các trường Cambridge tại Việt Nam.

Các lớp luyện thi IGCSE có thể là lớp hỗ trợ 1-1 hoặc lớp với quy mô rất nhỏ để hỗ trợ học sinh hiệu quả nhất.

Để được tư vấn sát nhất về lộ trình luyện thi IGCSE tại Sarah Education, quý phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ SĐT 0375.855.668 (Ms Mây)!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon