Tiểu học (KS1 – KS2)

Với mười môn học để lựa chọn, bao gồm tiếng Anh, Toán học và Khoa học, học sinh sẽ có nhiều cơ hội để phát triển khả năng sáng tạo, khả năng diễn đạt và thể chất theo nhiều cách khác nhau.

Tìm hiểu thêm

Trung học KS3

Chương trình Cambaridge bậc THCS thường dành cho người học từ 11 đến 14 tuổi. Chương trình giúp bạn chuẩn bị cho học sinh bước tiếp theo của con đường học vấn, cung cấp một lộ trình rõ ràng khi các em tiến bộ qua Lộ trình thực hiện khóa học Cambridge theo cách phù hợp với lứa tuổi

Tìm hiểu thêm

Trung học KS4 (IGCSE)

Chứng chỉ giáo dục Trung học quốc tế (International General Certificate of Secondary Education- IGCSE) là bằng cấp phổ biến trên thế giới dành cho học sinh từ 14 đến 16 tuổi, được công nhận bởi các trường đại học và nhà tuyển dụng hàng đầu trên thế giới

Tìm hiểu thêm

Trung học KS5 (A Level)

A Level (Advanced Level) hay cụ thể hơn là GCEA Level là bằng tốt nghiệp giáo dục cơ bản được cấp bởi các Cơ quan Giáo dục tại Anh, Xứ Wales và Bắc Ireland cho học sinh 16-19 tuổi trước khi thi vào Đại học

Tìm hiểu thêm