Chương trình tiếng Anh Cambridge

Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge dựa trên nghiên cứu dạy và học hiệu quả. Những chứng chỉ này khuyến khích đối tượng ở mọi lứa tuổi học và phát triển các kỹ năng tiếng Anh trong đời sống. Mỗi bài thi tập trung vào một trình độ của Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR), giúp người học từng bước cải thiện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge được chấp nhận và tin cậy bởi hàng nghìn tổ chức trên toàn thế giới, phục vụ nhiều mục tiêu khác nhau của người học.
Đăng ký nhận tư vấn

Lý do lựa chọn Sarah Eduaction

Pre A1 Starters

Pre A1 Starters là chứng chỉ đầu tiên trong 3 Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge được thiết kế cho những học viên nhỏ tuổi. Những bài thi này giúp trẻ em làm quen với tiếng Anh viết và nói hàng ngày, giúp các em thêm tự tin và cải thiện tiếng Anh của mình.

Tìm hiểu thêm

A1 Movers

A1 Movers là chứng chỉ thứ hai trong ba Chứng chỉ tiếng Anh của Cambridge được thiết kế cho những học viên nhỏ tuổi. Đây là bước tiếp theo trong lộ trình học tiếng Anh của trẻ, nối tiếp trình độ Pre A1 Starters.

Tìm hiểu thêm

A2 Flyers

A2 Flyers là chứng chỉ thứ ba trong số ba Chứng chỉ tiếng Anh của Cambridge được thiết kế cho học viên nhỏ tuổi. Đây là bước tiếp theo trong lộ trình học tiếng Anh của trẻ, nối tiếp trình độ A1 Movers

Tìm hiểu thêm

A2 Key for Schools

Đây là lộ trình tiếp nối hợp lí theo sau những kì thi tiếng Anh Cambridge cho đối tượng học sinh nhỏ tuổi và là xuất phát điểm cho đối trượng học sinh lớn hơn bắt đầu học tiếng Anh. Kỳ thi giúp học sinh tự tin tiếp tục tham gia các kỳ thi tiếng Anh cấp độ cao hơn như cấp độ B1 Preliminary for Schools.

Tìm hiểu thêm

B1 Preliminary for Schools

Chứng chỉ B1 Preliminary for Schools cho thấy học sinh đã nắm vững những kiến thức tiếng Anh cơ bản và hiện có kỹ năng ngôn ngữ thực tế để sử dụng hàng ngày.

B1 Preliminary for Schools là trình độ tiếp nối trong lộ trình học tiếng Anh, trình độ trên A2 Key for Schools và dưới B2 First for Schools.

Tìm hiểu thêm

B2 First for Schools

Chứng chỉ B2 First for Schools thể hiện kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để học sinh giao tiếp trong môi trường nói tiếng Anh.

Chứng chỉ này cũng là bước đện để chuẩn bị cho các kỳ thi cấp cao hơn, như chứng chỉ Nâng cao C1.

Tìm hiểu thêm

C1 Advanced

Đây là minh chứng cho thành tựu tiếng Anh cấp bậc cao và là chứng chỉ cần thiết để học sinh chuẩn bị cho cuộc sống đại học.

C2 Proficiency

Đây là trình độ tiếng Anh cao nhất mà Cambridge cung cấp. Chứng chỉ chứng minh học viên đã thành thạo tiếng Anh ở một cấp bậc đặc biệt.

Thông tin hữu ích về Chương trình tiếng Anh Cambridge