CIE có đổi chứng chỉ bị hỏng không?

Nếu chứng chỉ hoặc Phiếu báo điểm bị hỏng, CIE có thể cấp bản thay thế. Có một số quy tắc áp dụng khi gửi yêu cầu thay thế chứng chỉ/ Phiếu báo điểm như sau:

Việc thay thế một chứng chỉ hoặc phiếu báo điểm chỉ thực hiện được trong vòng 18 tháng kể từ ngày cấp phiếu báo điểm/chứng chỉ gốc. Đối với các chứng chỉ được cấp đã vượt quá 18 tháng, học sinh sẽ cần phải nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận.

Trường phải hoàn trả lại phiếu báo điểm/ chứng chỉ bị hỏng cho CIE trước khi CIE cung cấp bản thay thế. CIE không chấp nhận đơn xin thay thế trực tiếp từ thí sinh.

CIE sẽ tính phí những đơn đăng ký được chấp nhận, chi tiết được nêu trong phần Kết quả và Chứng chỉ – Biểu mẫu 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon