Nếu tôi nhận được điểm thấp hơn khi thi lại thì điều gì xảy ra?

Nếu học sinh thi lại một trong những môn học của CIE, học sinh sẽ chỉ nhận được 2 kết quả và chứng chỉ đối với môn thi đó. Việc thi lại một trong các môn học của CIE không làm mất hiệu lực của (những) chứng chỉ trước đó mà học sinh đã được cấp.

Phiếu báo điểm tạm thời và chứng chỉ cuối cùng sẽ chỉ nêu thông tin liên quan đến kì thi cụ thể, vì vậy thông tin số lần dự thi bài thi cụ thể đó sẽ không được thể hiện trên chứng chỉ/phiều báo điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon