Đánh giá và thi cử

IB đánh giá bài làm của học sinh là bằng chứng trực tiếp về thành tích so với các mục tiêu đặt ra của các khóa học thuộc Chương trình IB.

Quy trình đánh giá IB đo lường mức độ thành thạo các kỹ năng học tập nâng cao của học sinh trong việc hoàn thành các mục tiêu của chương trình, ví dụ:

 • Phân tích và trình bày thông tin
 • Đánh giá và xây dựng lập luận
 • Giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

Các kĩ năng cơ bản cũng được đánh giá, bao gồm:

 • Ghi nhớ kiến thức
 • Hiểu biết các khái niệm chính
 • Áp dụng các phương pháp tiêu chuẩn.

Ngoài các kỹ năng học tập, việc đánh giá của chương trình IB khuyến khích triển vọng quốc tế và kỹ năng giao thoa văn hóa, bất cứ khi nào thích hợp.

Kết quả của học sinh được xác định bởi thành tích so với các tiêu chuẩn đặt ra, không phải so với vị trí của mỗi học sinh trong thứ tự xếp hạng chung.

Đánh giá nội bộ và đánh giá bên ngoài

IB sử dụng cả 2 hình thức đánh giá nội bộ và đánh giá bên ngoài khi đánh giá chương trình IB.

Đánh giá bên ngoài

Các bài thi là cơ sở đánh giá trong hầu hết các môn học. Điều này là do những bài thi có mức độ khách quan và độ tin cậy cao.

Các bài thi bao gồm:

 • Bài luận
 • Các câu hỏi tự luận có cấu trúc
 • Câu hỏi trả lời ngắn
 • Câu hỏi trả lời dựa theo dữ liệu
 • Câu hỏi trả lời dựa vào văn bản
 • Câu hỏi tình huống
 • Câu hỏi trắc nghiệm – mặc dù những câu hỏi này hiếm khi được sử dụng.

Đánh giá nội bộ

Đánh giá của giáo viên cũng được sử dụng trong hầu hết các khóa học, bao gồm:

 • Bài kiểm tra nói trong môn ngôn ngữ
 • Công tác thực địa ở môn địa lý
 • Công việc trong phòng thí nghiệm ở môn khoa học
 • Điều tra trong toán học
 • Biểu diễn nghệ thuật.

Cách chấm điểm trong chương trình IB

Trong chương trình IB, học sinh nhận được các điểm theo thang từ 1 đến 7, trong đó điểm 7 là điểm cao nhất. Học sinh nhận được điểm cho mỗi môn học DP mà mình tham gia.

Điểm số cuối cùng của học sinh là tổng điểm của mỗi môn học. Bằng tốt nghiệp được trao cho những học sinh đạt từ 24 điểm trở lên, tùy thuộc vào mức thành tích tối thiểu bao gồm cả việc hoàn thành ba cấu phần thuộc DP core.

Phần DP core

Phần Lý thuyết nhận thức (TOK) và bài luận mở rộng (EE) được cho điểm cá nhân và tập thể có thể đóng góp thêm tối đa 3 điểm vào tổng điểm tốt nghiệp.

Cấu phần còn lại thuộc DP core là Hoạt động ngoại khóa (CAS) không đóng góp vào tổng điểm tốt nghiệp nhưng học sinh cần tham gia như điều kiện cần để được trao bằng tốt nghiệp.

Các trình độ nâng cao và cơ bản

IB sử dụng cùng thang điểm cho các trình độ trình độ nâng cao và trình độ cơ bản, điều này phản ánh niềm tin của IB về tầm quan trọng của thành tựu trong nhiều lĩnh vực học tập.

Trình độ nâng cao và cơ bản khác nhau về phạm vi học nhưng được đánh giá dựa trên cùng bảng mô tả điểm số. Với trình độ nâng cao, các thí sinh được kỳ vọng sẽ thể hiện kiến thức, sự hiểu biết và kỹ năng tốt hơn.

Nhận bằng tốt nghiệp song ngữ

Bằng tốt nghiệp song ngữ được trao cho những thí sinh hoàn thành và đạt điểm điểm 3 trở lên trong hai ngôn ngữ đã chọn thuộc nhóm Nghiên cứu ngôn ngữ và văn học.

Học sinh đạt điểm 3 trở lên trong môn Nghiên cứu ngôn ngữ và văn học và đạt điểm 3 trở lên trong nhóm môn cá nhân và xã hội hoặc môn khoa học bằng một ngôn ngữ khác cũng sẽ nhận được bằng tốt nghiệp song ngữ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon