Tổ chức giáo dục Nisai Group được thành lập vào năm 1996 tại Anh quốc. Nisai
sở hữu nhiều thành viên, trong đó bao gồm hệ thống trường tư thục, các trung tâm kiểm định chất lượng và đào tạo nghề, cũng như các đơn vị chuyên môn phụ trách các chương trình giáo dục trực tuyến và sản phẩm công nghệ giáo dục.

Nisai Virtual Academy là đơn vị trực thuộc Tổ chức giáo dục Nisai, được thành lập vào năm 2004. Nisai Virtual Academy là trường phổ thông trực tuyến lâu đời nhất tại Anh quốc, tiên phong về giáo dục trực tuyến có kiểm định chất lượng. Trường đã đăng ký với Bộ giáo dục của Anh (mã số trường 310/7904), và là trường trực tuyến đầu tiên và duy nhất được thanh tra bởi OFSTED, Cơ quan quản lý chất lượng của toàn bộ cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Anh. Trường đạt xếp hạng “Good Provider”, mức xếp hạng cao thứ hai trong bảng xếp hạng của OFSTED vào năm 2017.

Để phục vụ thị trường quốc tế, Tổ chức giáo dục Nisai Group chính thức ra mắt Nisai Global School, phiên bản quốc tế của Nisai Virtual Academy, vào năm 2020. Nisai Global School giảng dạy chương trình phổ thông Cambridge Quốc tế, từ bậc Lower Secondary, đến IGCSE và AS/A Level. Nisai Global School hoạt động và chịu sự quản lý trực tiếp của Nisai Virtual Academy về mặt chuyên môn.

Đăng ký nhận tư vấn

Chương trình học chuẩn quốc tế

Được xây dựng và chuẩn hóa từ đại học Cambridge Anh

tin tức nisai