Thí sinh tự do là gì?

Phần đánh giá được thiết kế chủ yếu cho học sinh đang theo học các khóa học tại các trường học và đại học đã đăng ký với Cambridge. Tuy nhiên, có những học sinh không theo học trong các trường Cambridge nhưng vẫn muốn được tham gia đánh giá như đối tượng học sinh của trường giảng dạy chương trình Cambridge. Đối tượng học sinh này được gọi là thí sinh tự do.

Các thí sinh tự do phải có khả năng đáp ứng tất cả các yêu cầu đánh giá đối với phần đánh giá mà thí sinh đăng kí. Đặc biệt, đối với phần đánh giá liên quan đến việc nộp đồ án môn học, học sinh phải nộp các đồ án môn học do trường xác thực và chấm điểm thông qua việc đăng kí dự thi đã tiến hành.

Việc đăng kí dự thi chỉ có thể được tiến hành thông qua một trường học. Các thí sinh tự do có trách nhiệm tự thu xếp với trường mà mình lựa chọn.

Nhà trường có trách nhiệm chuyển phí dự thi của các thí sinh tự do được trường chấp nhận. Những thí sinh này sẽ hoàn trả lệ phí thi cho trường và trả thêm các khoản phí về giám sát, chấm điểm đồ án môn học hoặc các tác phẩm khác cần đánh giá tại trường do nhân viên của trường thực hiện.

Những cá nhân đăng kí dự thi theo diện thí sinh tự do được xác nhận riêng trong bản tóm tắt kết quả của trường. Chứng chỉ cấp cho các thí sinh tự do sẽ không xuất hiện thông tin tên trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon