Tôi có thể gộp chung các chứng chỉ trong các kì thi khác nhau được không?

CIE không thể gộp kết quả trong các kì thi khác nhau vào cùng một chứng chỉ. Chứng chỉ được cấp sau mỗi kì thi phản ánh trình độ và điểm số đạt được trong kì thi, vì vậy các chứng chỉ trong các kì thi khác nhau sẽ luôn được cấp độc lập nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon