Câu hỏi ví dụ Toán học cơ bản ( GED Basic Math)

Ví dụ về phân số và số thập phân

Ví dụ về bội số và ước số (Multiples and factors)

Ví dụ minh họa về Rút gọn số mũ (Simplify exponents)

Ví dụ minh họa về Khoảng cách giữa các số trên trục số (Distance between numbers on a number line)

 

Các bài toán về số nguyên, phân số và số thập phân (Whole numbers, fractions, and decimal problems)

Bình phương, căn bậc 2, lập phương, căn bậc 3 (Squares, square roots, cubes, and cube roots)

 

Bình phương, căn bậc 2, lập phương, căn bậc 3 (Squares, square roots, cubes, and cube roots)

Biểu thức không xác định (Undefined expressions)

Tỉ suất đơn vị (Unit rate)

Tỷ lệ vật thể (Object at scale)

Bài toán sử dụng tỉ số, tỉ lệ và phần trăm (Multiple-step problems that use ratios, proportions, and percents

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon