Môn Vật lý 2: Dựa vào kiến thức đại số (AP Physics 2: Algebra-Based)

Mở rộng hiểu biết của học sinh về vật lý khi học sinh tìm hiểu các chủ đề như chất lỏng; nhiệt động lực học; lực điện trường và thế năng; mạch điện; từ tính và cảm ứng điện từ; hình học và quang học vật lý; vật lý lượng tử, nguyên tử và hạt nhân. Học sinh sẽ thực hiện các hoạt động trên lớp và thực hành trong phòng thí nghiệm để điều tra hiện tượng.

Lưu ý: Học sinh lưu sổ ghi chép và báo cáo phòng thí nghiệm của mình, các trường đại học có thể yêu cầu xem sổ và báo cáo trước khi cấp tín chỉ cho học sinh

Nội dung khóa học

Unit 1: Fluids: Pressure and Forces

You’ll learn about the characteristics of fluids and how a fluid’s internal structure and interactions define these characteristics.

Unit 2: Thermodynamics

You’ll study heat, temperature, and thermal energy in contexts such as heat engines, heat pumps, and refrigerators.

Unit 3: Electric Force, Field, and Potential

You’ll begin your study of electromagnetism by getting familiar with fundamental concepts such as electric charge and electric forces.

Unit 4: Electric Circuits

You’ll continue to examine the behavior of charged particles to learn about the components of a circuit, the path that an electric current travels on.

Unit 5: Magnetism and Electromagnetic Induction

You’ll build on your knowledge of electrostatic forces and fields to explore the relationships between moving electric charges—electric currents—and the magnetic forces and fields they generate.

Unit 6: Geometric and Physical Optics

You’ll be introduced to the different ways of thinking about and modeling electromagnetic waves, or light.

Unit 7: Quantum, Atomic, and Nuclear Physics

You’ll be introduced to the concepts of modern physics and learn how these new models can resolve the conflicts and questions that Newtonian physics could not answer.

Cấu trúc bài thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon