Môn Vật lý C: Điện và Từ trường (AP Physics C: Electricity and Magnetism)

Tìm hiểu các khái niệm như tĩnh điện, chất dẫn điện, tụ điện và chất điện môi, mạch điện, từ trường và điện từ. Học sinh sẽ thực hành trong phòng thí nghiệm và thực hiện các hoạt động trên lớp để điều tra các hiện tượng và sử dụng phép tính để giải quyết vấn đề.

Lưu ý: Học sinh lưu sổ ghi chép và báo cáo phòng thí nghiệm của mình, các trường đại học có thể yêu cầu xem sổ và báo cáo trước khi cấp tín chỉ cho học sinh

Nội dung Khóa học

Unit 1: Electrostatics

You’ll begin your study of the electric force with an exploration of electric charges.

Unit 2: Conductors, Capacitors, Dielectrics

You’ll explore how electric charge can move through an object and the factors that affect the way charge moves.

Unit 3: Electric Circuits

You’ll build on your knowledge of electrical components to investigate the nature of electric circuits and explore current, resistance, and power.

Unit 4: Magnetic Fields

You’ll begin your exploration of magnetism by learning how magnetic fields are generated, how they behave, and how they relate to electricity.

Unit 5: Electromagnetism

You’ll build on what you’ve learned about charges, currents, and electric and magnetic fields to explore electromagnetic forces and their properties.

Cấu trúc bài thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon