Câu hỏi ví dụ GED Study Guide – SCIENCE

Khẳng định và bằng chứng khoa học (Claims and evidence in science)

Từ vựng, thuật ngữ và cụm từ khoa học (Science vocabulary, terms, and phrases)

Điều tra Khoa học (Science investigations)

Sử dụng bằng chứng để đưa ra kết luận hoặc đưa ra phỏng đoán (Using evidence to draw conclusions or make predictions)

Lí thuyết và quy trình khoa học (Science theories and processes)

Công thức và thống kê khoa học (Science formulas and statistics)

Xác suất và lấy mẫu trong khoa học (Probability and sampling in science)

Trình bày thông tin khoa học bằng cách sử dụng số, biểu tượng và đồ họa (Presenting science information using numbers, symbols, and graphics)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon