Câu hỏi ví dụ GED Study Guide – SOCIAL STUDIES

Ý chính và thông tin chi tiết trong các bài đọc nghiên cứu xã hội (Main ideas and details in social studies readings)

 

Từ vựng trong nghiên cứu xã hội (Social studies vocabulary)

Cách sử dụng ngôn ngữ nghiên cứu xã hội của tác giả (How authors use language in social studies)

Dữ kiện với quan điểm (Fact versus opinion)

\

Tuyên bố và bằng chứng trong nghiên cứu xã hội (Claims and evidence in social studies)

Suy luận (Making inferences)

 

Kết nối các yếu tố nghiên cứu xã hội khác nhau (con người, sự kiện, địa điểm, quá trình) (Connections between different social studies elements (people, events, places, processes)

Ảnh hưởng của những khái niệm nghiên cứu xã hội khác nhau đến một lập luận hoặc quan điểm (The effect of different social studies concepts on an argument or point-of-view)

Xác định thành kiến và sự tuyên truyền trong các bài đọc nghiên cứu xã hội (Identifying bias and propaganda in social studies readings)

Sử dụng dữ liệu được trình bày dưới dạng trực quan, bao gồm bản đồ, biểu đồ, đồ thị và bảng biểu (Using data presented in visual form, including maps, charts, graphs, and tables)

Các biến phụ thuộc và độc lập (Dependent and independent variables)

Các biến phụ thuộc và độc lập (Dependent and independent variables)

 

Sử dụng số liệu thống kê trong nghiên cứu xã hội (Using statistics in social studies)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon