Chương trình Tiểu học Cambridge

Chương trình học rất linh hoạt và được xây dựng phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh. Các môn học có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp với bối cảnh, văn hóa và bản sắc riêng của từng trường. Nhiều trường Cambridge giảng dạy chương trình Tiểu học Cambridge song song với chương trình giáo dục quốc gia hoặc như một phần của chương trình song ngữ.

Đăng ký nhận tư vấn

Tổng quan những môn học được hỗ trợ tại Sarah Education

Với nhiều môn học để lựa chọn, bao gồm tiếng Anh, Toán học và Khoa học, học sinh sẽ có nhiều cơ hội để phát triển khả năng sáng tạo và khả năng diễn đạt theo nhiều cách khác nhau.

THÔNG TIN HỮU ÍCH VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC CAMBRIDGE