Chương trình KS3 tại Sarah Education

Đối với học sinh khối KS3, Trung tâm sẽ tập trung hỗ trợ kiến thức 3 môn học trọng tâm là Toán – Tiếng Anh và Khoa học (Vật lý – Hóa học – Sinh học). Ngoài ra, các em cũng sẽ được hỗ trợ các môn học khác, tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của từng em. Học sinh đến Trung tâm sẽ được kiểm tra năng lực qua một bài kiểm tra tổng quát. Dựa vào kết quả bài kiểm tra này, kết hợp với Kết quả học tập (Report) trên Trường của học sinh, Trung tâm sẽ đưa ra lộ trình học tập phù hợp với từng học sinh.

Đăng ký nhận tư vấn

Tổng quan các môn học được hỗ trợ tại Sarah Education

Với nhiều môn học để lựa chọn, bao gồm tiếng Anh, Toán học và Khoa học, học sinh sẽ có nhiều cơ hội để phát triển khả năng sáng tạo, khả năng diễn đạt theo nhiều cách khác nhau.

Thông tin hữu ích về chương trình KS3