Môn Địa lý dân cư AP (AP Human Geography)

Khám phá cách con người đã hiểu biết, sử dụng và thay đổi bề mặt Trái đất. Học sinh sẽ sử dụng các công cụ và quá trình tư duy của các nhà địa lý để xem xét các mô hình dân số, di cư và sử dụng đất của con người.

Nội dung Khóa học

Unit 1: Thinking Geographically

Học sinh sẽ tìm hiểu về các công cụ và phương pháp các nhà địa lý sử dụng để nghiên cứu các địa điểm.

Unit 2: Population and Migration Patterns and Processes

Học sinh sẽ khám phá các mô hình liên quan đến dân số loài người.

Unit 3: Cultural Patterns and Processes

Học sinh sẽ tập trung vào cách thức và lý do lan truyền ngôn ngữ, tôn giáo và giá trị văn hóa khác theo không gian và thời gian.

Unit 4: Political Patterns and Processes

Học sinh sẽ xây dựng dựa trên kiến ​​thức của mình về dân số và mô hình văn hóa khi học sinh tìm hiểu về tổ chức chính trị thế giới.

Unit 5: Agriculture and Rural Land-Use Patterns and Processes

Học sinh sẽ tìm hiểu địa điểm đầu tiên con người phát triển nông nghiệp và cách lan truyền các phương thức canh tác khắp thế giới.

Unit 6: Cities and Urban Land-Use Patterns and Processes

Học sinh sẽ khám phá nguồn gốc và ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, xem xét các thành phố trên toàn thế giới và vai trò của các thành phố đó trong toàn cầu hóa.

Unit 7: Industrial and Economic Development Patterns and Processes

Học sinh sẽ nghiên cứu nguồn gốc và ảnh hưởng của công nghiệp hóa cùng với vai trò của công nghiệp hóa đối với sự phát triển kinh tế.

Cấu trúc bài thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon