Môn Lịch sử thế giới hiện đại AP (AP World History: Modern)

Nghiên cứu sự phát triển về văn hóa, kinh tế, chính trị và xã hội đã hình thành thế giới từ khoảng năm 1200 sau công nguyên cho đến nay. Học sinh sẽ phân tích các văn bản, các nguồn trực quan và các bằng chứng lịch sử khác và viết các bài luận thể hiện các lập luận lịch sử.

Nội dung khóa học

Unit 1: The Global Tapestry

Học sinh sẽ tìm hiểu cách hình thành, mở rộng và suy thoái của các nhà nước ở các khu vực trên thế giới trong thời kỳ khoảng 1200 – 1450 và sự phát triển chính trị, xã hội và văn hóa có liên quan tại thời gian đó.

Unit 2: Networks of Exchange

Học sinh tiếp tục nghiên cứu về giai đoạn khoảng 1200 – 1450 để tìm hiểu cách liên kết các khu vực trên thế giới thông qua thương mại và ảnh hưởng của những liên kết này đến con người, văn hóa và môi trường.

Unit 3: Land-Based Empires

Học sinh nghiên cứu về giai đoạn khoảng 1450 – 1750 thông qua nghiên cứu các đế chế nắm giữ quyền lực trên những vùng đất liền kề rộng lớn.

Unit 4: Transoceanic Interconnections

Học sinh tiếp tục nghiên cứu giai đoạn khoảng 1450 – 1750 để tìm hiểu những tiến bộ trong khám phá đại dương, sự phát triển của các đế chế hàng hải mới và ảnh hưởng của những cuộc gặp gỡ giữa các nền văn hóa mới.

Unit 5: Revolutions

Học sinh bắt đầu nghiên cứu về giai đoạn khoảng 1750 – 1900 thông qua tìm hiểu những ý tưởng chính trị mới và sự phát triển trong công nghệ đã dẫn đến những thay đổi quy mô lớn trong các chính phủ, xã hội và nền kinh tế.

Unit 6: Consequences of Industrialization

Học sinh tiếp tục tìm hiểu thời kỳ khoảng1750 – 1900, nghiên cứu cách các nhà nước giành được và mở rộng quyền kiểm soát đối với các thuộc địa và vùng lãnh thổ.

Unit 7: Global Conflict

Học sinh bắt đầu nghiên cứu về giai đoạn khoảng 1900 đến hiện tại thông qua tìm hiểu về các cuộc xung đột toàn cầu thống trị thời đại này.

Unit 8: Cold War and Decolonization

Học sinh tiếp tục tìm hiểu giai đoạn khoảng 1900 đến nay để tìm hiểu việc theo đuổi độc lập của các thuộc địa và cuộc đấu tranh quyền lực toàn cầu giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản.

Unit 9: Globalization

Học sinh tiếp tục nghiên cứu giai đoạn khoảng 1900 đến hiện tại thông qua điều tra nguyên nhân và ảnh hưởng của sự kết nối chưa từng có tiền lệ của thế giới hiện đại.

Cấu trúc bài thi 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon