Ví dụ minh họa phần thi đọc viết A1 Movers

Nối từ với định nghĩ (Matching words to definitions)

Hội thoại ngắn và câu hỏi trắc nghiệm (Short dialogue with multiple choice responses)

Điền vào chỗ trống (Gapped text)

Trắc nghiệm (Multiple-choice cloze)

Hoàn thành câu dựa vào một câu chuyện (Sentence completion based on a story)

Thực hành Viết (Productive writing)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon